Ondertekening eigendomsoverdracht KMV Concordia en gemeente Tholen

Op 17 april 2018 is door de heer Job van de Velde voorzitter van Koninklijke Muziekvereniging Concordia Tholen en burgemeester Ger van de Velde-de Wilde, namens de gemeente Tholen de eigendomsoverdracht van de gymzaal aan de Zoekweg ondertekend. De ondertekening vond plaats in het bijzijn van portefeuillehouder wethouder Kees Van Dis en de heer Anco Westdorp, secretaris van de muziekvereniging.

Eigendomsoverdracht
Met de ondertekening van de eigendomsoverdracht van de gymzaal komt gemeente Tholen tegemoet aan de ambitie van het bestuur van de muziekvereniging om de gymzaal aan de Zoekweg te transformeren in een muziekzaal met de daarbij behorende nevenruimten, het gebouw in eigendom te verkrijgen en het zelf te onderhouden. Koninklijke Muziekvereniging Concordia ontvangt hiervoor een eenmalige bijdrage van € 357.100 in de renovatiekosten. De muziekvereniging investeert zelf € 35.000 in duurzame energieopwekking en de inrichting.

Voor Concordia betekent dit dat een lang gekoesterde wens in vervulling gaat; een permanente huisvesting voor de verening.

Gemeente Tholen heeft grote waardering voor het initiatief van de vereniging om eigenaar te worden van het pand, zelf het pand te renoveren, beheren en onderhouden. Dit initiatief sluit naadloos aan op de gemeentelijke missie en visie om ruimte te geven aan initiatieven uit de samenleving, waarbij de gemeente een faciliterende en ondersteunende rol vervuld.

Voorgeschiedenis
Koninklijke Muziekvereniging Concordia was tot 2007 gehuisvest in de voormalige kleuterschool aan de Oudelandsepoort in Tholen. In 2007 is de vereniging met noodunits gehuisvest bij de gymzaal aan de Zoekweg. De redenen hiervan waren enerzijds het initiatief van een projectontwikkelaar om op de locatie van de voormalige kleuterschool en omgeving- woningen te realiseren en anderzijds de matige conditie en functionaliteit van het gebouw.

De vereniging gebruikt de gymzaal aan de Zoekweg als repetitieruimte en de noodunits voor de overige functies (vergaderruimte, sociale ruimte, instrumentenberging, archief- en repro-ruimte, individuele lesruimten). Deze huisvesting had een tijdelijke status in afwachting van een permanente oplossing.

Op 9 juli 2009 heeft de gemeenteraad het Masterplan Tholen vastgesteld en daarmee hoge prioriteit gegeven aan de uitbreiding van sport- en gemeenschapscentrum Meulvliet met o.a. een sporthal en een muziekzaal. In 2011 is een variantenonderzoek verricht naar deze uitbreiding. Dit onderzoek heeft geresulteerd in 5 varianten, variërend van € 4,6 tot € 7 miljoen. De investering is echter om financiële redenen doorgeschoven tot na 2028. Het vraagstuk ‘huisvesting Concordia’ is sindsdien geparkeerd in afwachting van alle ontwikkelingen in het Masterplan-gebied. In 2017 is het vraagstuk opnieuw opgepakt. Gemeente en Concordia hebben onderzocht of vrijgekomen ruimten in de te realiseren Brede School geschikt zijn voor de huisvesting van de vereniging. De functionele eisen ten aanzien van de akoestiek en de hoogte van de muziekzaal en de gebruikstijden in relatie tot de scholen, maakten dit niet mogelijk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijf × 4 =