Onderhoud sloten binnen bebouwde kom van start

Om een goede waterkwaliteit en goede doorstroming van water in sloten te houden, wordt deze week in verschillende gemeenten gestart met baggeren. In de kop van Schouwen, Domburg, Oostkapelle, Aagtekerke en een deel van Vlissingen wordt iedere kleine sloot in principe gebaggerd. Bij grotere sloten met een boven breedte van meer dan 11 meter, wordt eerst gekeken of baggeren noodzakelijk is. Het onderhoud wordt door verschillende aannemers uitgevoerd. Later start het baggeronderhoud in Sint-Annaland, Kruiningen en Borssele (februari/maart).

Hoe wordt onderhoud uitgevoerd?
Voordat er gebaggerd kan worden, maait de gemeente of de aannemer de oevers van de sloot. Daarna wordt vanaf de oever of vanaf het water met een kraan of schuifboot de baggerspecie opgegraven. Het in te zetten materieel wordt afgestemd op de sloot en de omgeving. Indien mogelijk wordt de baggerspecie op de onderhoudsstrook van de oever verspreid. Afhankelijk van de weersomstandigheden moet de baggerspecie drogen voordat het verwerkt kan worden.

Zodra de baggerspecie is opgedroogd, wordt de voedingsrijke bouwstof in de oever verwerkt. Deze methode van baggerverwerking wordt zo veel mogelijk toegepast omdat dit goedkoper is en milieuvriendelijk. Omdat dit niet overal mogelijk is wordt ook een deel van de baggerspecie afgevoerd. In de directe omgeving van de baggerwerkzaamheden kunnen mensen tijdelijk overlast ervaren van geur en/of transport.

Waarom baggeren?
Op de bodem van waterlopen, zoals sloten en vijvers, verzamelt zich in de loop der tijd een laag bagger. Bagger bestaat onder andere uit gevallen blad, plantenresten en inwaaiend zand en stof. Deze laag wordt steeds dikker met als gevolg dat een waterloop ondieper wordt. Een teveel aan bagger, riet en waterplanten stremt de doorstroming en kan wateroverlast veroorzaken. Bovendien zorgt te veel bagger voor groen, ondoorzichtig water. Wanneer er niets gedaan wordt, gaat de waterkwaliteit achteruit en kan het water zelfs gaan stinken. Om dit te voorkomen voeren gemeenten en het waterschap regelmatig onderhoud uit door te baggeren.

Kijk op de overzichtskaart om te zien in welke gebieden dit jaar gebaggerd wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

tien + 4 =