Nieuwbouw streekmuseum De Meestoof start komend najaar

De gemeente Tholen heeft in een brief van 6 februari jl. ingestemd met een cofinanciering van euro 90.000 in aansluiting op de toekenning van een provinciale P.O.P. subsidie van euro 85.000 bestemd voor de vernieuwbouw van het museum in de vorm van een atrium.

De planning daarvan zal de komende weken worden afgerond waarna de aanbesteding kan gebeuren en de vernieuwbouw in het komende najaar van start kan gaan nadat de grote Lanooy tentoonstelling die voor dit jaar op de rol staat, is afgesloten.

Het is de bedoeling om de nieuwbouw bij de opening van het museum seizoen 2019, op zaterdag 6 april, in gebruik te nemen. De commissaris van de koning, de heer Han Polman, heeft toegezegd deze opening te verrichten.

De bedoeling is dat de gebouwen van het museum door de gemeente in eigendom worden overgedragen in combinatie met de verschaffing van een adequate onderhoudsbijdrage. Bij die overdracht zal ook de voormalige brandweerkazerne worden betrokken die bij het museum als depot in gebruik is. De gemeente die dit gebouw voor de sloop had aangemerkt, is bereid de geschatte sloopkosten beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke renovatie. Ook de parkeervoorzieningen zullen in het kader van de overdracht belangrijk verbeterd kunnen worden.

Het bestuur van de Meestoof is zeer ingenomen met de uitkomsten van het overleg met de gemeente waardoor we in staat zijn onze vleugels verder uit te slaan. De combinatie van museum en toeristische veiling waaraan de laatste jaren hard gewerkt is, blijkt in de praktijk een gelukkige greep te zijn en het is verheugend dat de toegenomen activiteiten nu een passende accommodatie krijgen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

3 − 1 =