Montessorischool de Kraal zegt ‘nee’ tegen Brede school Tholen

De Kraal heeft een integrale analyse uitgevoerd en geconcludeerd dat deelname aan de Brede schoolTholen eerder nadelen dan voordelen zal opleveren. Kort samengevat kan worden gesteld dat in het beoogde “Westerpoort” gebouw de leerlingen van de Kraal achteruit gaan in hun voorzieningen en welzijn. Bovendien worden de financiële risico’s tot op de dag van vandaag niet weggenomen door de gemeente.

Toen de eerste plannen voor een Brede school zich in 2013 aandienden was er geen enkele noodzaak voor montessorischool de Kraal om hierin te participeren.
De Kraal had toen en heeft nog steeds een prima schoolgebouw met architectuur perfect afgestemd op de visie en eisen die montessorionderwijs stelt: grote, lichte klaslokalen, brede gangen en een ruime speelzaal, omgeven door speelpleinen en ook nog een gymzaal en parkeerplaats pal naast de deur.

Echter op dringend verzoek van de gemeente Tholen is de Kraal vrijblijvend maar vooral ook “open minded” de afgelopen jaren aangeschoven bij de veelvuldige overleggen. Na wat een slepend proces bleek, waarin tot op heden essentiële vraagstukken onbeantwoord blijven en gedane toezeggingen ondanks aandringen niet worden gehonoreerd, heeft de Kraal inmiddels geconcludeerd hieraan niet langer te willen deelnemen.

De Kraal blijft zeer grote zorgen houden ten aanzien van exploitatielasten en duurzaamheid. Verder worden financiële investeringen geëist met een enorme weerslag op de liquiditeitspositie. Daarbij is het storend dat ketenpartners op de begane grond worden gepositioneerd, terwijl de Kraal als school genoegen moet nemen met huisvesting op de eerste etage. De Kraal heeft toen haar goede wil getoond en is hiermee onder strikte voorwaarden akkoord gegaan. Echter de eis zoals een eigen volwaardige
ingang voor de Kraal wordt tot op heden door betrokkenen als een uitzonderlijke tegemoetkoming gezien, terwijl dit financieel in het niets staat bij het realiseren van een geheel nieuwe vleugel voor het huisvesten van 1 deelnemende school.

Deelname aan de Brede school betekent alles bij elkaar opgeteld voor de Kraal een achteruitgang in vele opzichten. Alleen al de gedachte onderbouwleerlingen op een etage te moeten huisvesten waar zij de eerste jaren niet door de aanwezige ramen naar buiten kunnen kijken en minder daglicht zien dan nu het geval is, is onacceptabel.
Het belang van de leerlingen, ook bij het nemen van dit besluit, zal voor de Kraal altijd voorop blijven staan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 × 3 =