Agenda: Mini-symposium duurzame huisvesting

Begin februari a.s. wordt de woonvisie voor de gemeente Tholen vanuit het college aan de raad voorgelegd en vastgesteld.
Volgens het CDA is wonen een van de belangrijkste zaken die het welbevinden van burgers bepaalt. (Naast o.a. Relaties, Veiligheid, Zorg, Inkomen en Bereikbaarheid).

De Woonvisie vormt de basis voor de afspraken met woningcorporatie Stadlander en zal later ook input zijn voor de nog op te stellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan.
Tijdens deze bijeenkomst wordt er kennis en ideeën verzameld over duurzame huisvesting. Hierbij wordt gedacht aan: levensloopbestendig, langer thuis kunnen wonen en de juiste zorg daarbij krijgen, 0 op de meter, passend toewijzen, een veilige, prettige woonomgeving, sociaal netwerk nabij en professionele hulp naar behoefte. Op basis hiervan wordt bepaal wat de kansen zijn en wat eventuele belemmeringen zijn.

Deze informatie wordt gebruikt voor het standpunt over de gemeentelijke woonvisie. Ook zal het CDA inzichten delen met de inwoners, betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties op basis van de eigen CDA-woonvisie.

Tevens biedt deze bijeenkomst gelegenheid tot kennismaking met Joba van den Berg, kandidaat kamerlid namens het CDA en directeur sociale zaken bij Bouwend Nederland.
Andere partijen die hun inbreng zullen leveren aan dit symposium zijn: o.a. Stadlander, De Zeeuwse Huiskamer en Tholen is Duursaam

Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom, datum is 31 januari 2017, locatie Vossekuil te Oud Vossemeer, ontvangst vanaf 19.15 uur.
Aanvullende informatie vindt u op de website www.cda.nl/zeeland/tholen/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

17 + twintig =