Leger des Heils zoekt samenwerking bij projecten in verre landen

Acties op Tholen leveren in 2017 ruim 1000 Euro op.

Het Leger des Heils op Tholen wil het komend jaar meer gaan samenwerken bij projecten in verre landen. Zij nodigt daartoe andere hulpverleningsorganisaties uit. Op dit moment wordt door het Leger op Tholen veel met eigen middelen en mensen gewerkt. Door krachten te bundelen kan meer en effectiever hulp worden geboden in landen waar de nood hoog is.

Recent werd samen met de knutselclub in Sint-Maartensdijk een schoenendoosactie gehouden. De opbrengst, bestemd voor hulporganisatie Actie4Kids, bestond uit ruim 30 schoenendozen met speelgoed, schoolspullen, tandpasta, zeep, shampoo, gum, etc. voor kinderen in landen in Afrika. Actie4Kids is een project van de stichting de Samaritaan, een interkerkelijke organisatie die in ontwikkelingslanden helpt met diverse vormen van hulpverlening.

Ziekenhuis Bolivia
Ook ondersteunde het Leger op Tholen dit jaar een project van het Harry Williams ziekenhuis van het Leger des Heils in Cochabamba, Bolivia. Gelden zijn met name bestemd voor een kliniekbusje die een tandarts, een algemeen arts en een uitrusting voor medische hulp aan kinderen kan bergen. Met steun van ondernemers op het eiland Tholen werd ruim 500 Euro voor dit doel opgehaald.

Roma-kinderen
Het jaarlijkse zendingsproject van het Leger des Heils is dit jaar en volgend jaar bestemd voor kinderen in Bratislava, Slowakije. Eigen gemaakte jam, fotokaarten en sieraden werden het hele jaar door bij acties verkocht. Het leverde zo’n 500 Euro op. Het bedrag wordt gebruikt om Roma – kinderen de gelegenheid te geven een school te bezoeken en een opleiding te volgen. Dit is lang niet vanzelfsprekend en erg nodig zodat kinderen later op een eerlijke manier hun geld kunnen verdienen. Dit project zal volgend jaar worden voortgezet.

Graag wil het Leger des Heils op Tholen in contact komen met individuele personen, organisaties of kerkelijke instanties die vanuit Tholen projecten ondersteunen in verre landen. Veel van de projecten die het Leger des Heils landelijk ondersteunt, zijn te vinden via de site: www.legerdesheils.nl/ios.
Samen kunnen we vaak meer dan alleen. Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met majoor mw. Christine Bijl, via telefoonnummer (06) 10 188 973 of (0166) 61 01 94.

Op deze foto is de Kliniekbus van het Leger des Heils in Bolivia te zien.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

17 − 6 =