Kadernota 2021

De Kadernota is in de planning- en controlcyclus het startpunt van een nieuw begrotingsjaar voor de gemeente Tholen. In dit document worden de uitgangspunten vastgelegd, worden ramingen geactualiseerd op basis van de eerst recente informatie en wordt eventueel nieuw beleid opgevoerd. Cruciaal bij de totstandkoming van de Kadernota is de ontwikkeling van het gemeentefonds. De meest recente informatie hierover is vastgelegd in de Meicirculaire Gemeentefonds 020 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Onze ramingen in deze Kadernota zijn gebaseerd op de Meicirculaire.  De begroting wordt in de gemeenteraadsvergadering van 9 juli besproken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

dertien − tien =