Jaarlijkse zorg voor bomen en struiken van start

Waterschap Scheldestromen start vanaf 13 november met het snoeien, verwijderen en planten van bomen en struiken langs waterschapswegen. Op ongeveer veertig plekken, verspreid over heel Zeeland, verwijdert het waterschap de bestaande beplanting. Daarna worden op die locaties nieuwe bomen en struiken aangeplant. Aannemingsbedrijf H4a uit Axel voert dit seizoen de rooi- en plantwerkzaamheden uit. Eind maart 2018 worden de werkzaamheden afgerond.

De werkzaamheden vloeien voort uit het beleidsplan beplanting van het waterschap. In dit plan wordt beschreven hoe het waterschap tot veilige en gezonde beplanting komt. Zieke of oude bomen moeten worden vervangen. Ze kunnen immers zorgen voor verkeersonveilige situaties. Dit wil het waterschap voorkomen door jaarlijks een deel van de beplanting te vernieuwen. Dit seizoen verwijdert het waterschap 1.500 bomen. Daar komen heel veel nieuwe bomen voor terug die de komende veertig tot tachtig jaar voor veel groen langs de Zeeuwse wegen gaan zorgen.

Het waterschap plant gevarieerdere boomsoorten terug. Een deel van de populieren wordt vervangen door de eik, els, linde, esdoorn en de iep die resistent is voor de iepziekte. De es wordt niet terug aangeplant, omdat die nog te maken krijgt met de essentaksterfte. Voor de es is nog geen resistente soort ontwikkeld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

7 − 4 =