Home Nieuws Ingekomen schriftelijke vragen fractie SGP inzake voorrang eigen inwoners bij nieuwbouw

Ingekomen schriftelijke vragen fractie SGP inzake voorrang eigen inwoners bij nieuwbouw

939
0

Op dit moment ligt de wetswijziging van de Huisvestingwet 2014 ter consultatie voor. Deze wetswijziging bevat voor het eerst een
wettelijke basis op grond waarvan gemeenten eigen inwoners (gemotiveerd) voorrang mogen verlenen bij de koop van een sociale koopwoning. Gemeenten krijgen de ruimte om nadere voorwaarden te stellen aan de doelgroep die hiervoor in aanmerking komt.

Deze mogelijkheid biedt perspectief voor Thoolse starters, die nu vaak afgetroefd worden door kopers van buiten Tholen (die hun
woning elders vaak met een flinke overwaarde verkocht hebben).
Zie ook: https://nos.nl/artikel/2407989-gemeenten-positief-overplan-voorrang-eigen-inwoners-bij-nieuwbouw

De fractie stelde de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de wetswijziging van de Huisvestingswet 2014, die momenteel ter consultatie voorligt?
  2. Hoe beoordeelt het college het daarin opgenomen voornemen om gemeenten de mogelijkheid te geven om eigen inwoners voorrang te geven bij het kopen van een sociale koopwoning?
  3. Is het college met de SGP van mening dat dit instrument ruimte biedt om Thoolse starters en mensen met een middeninkomen (sneller) een betaalbare koopwoning te bieden?
  4. Is het college bereid om deze nieuwe mogelijkheid te betrekken bij de evaluatie van het grondbeleid?
  5. Als het antwoord op vraag 4 nee luidt, waarom niet?
  6. Als het antwoord op vraag 4 ja luidt, is het college bereidt om in voorbereiding op de inwerkingtreding van de gewijzigde wet de voorwaarden uit te werken waaraan de doelgroep -die hiervoor in aanmerking komt- zou moeten voldoen?

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

20 − zestien =