Het verzet tegen de torenflat

Circa 10 zienswijzen tegen bestemmingsplan dat Kruittorenflat mogelijk maakt.

Vorige week heeft het college van B&W een flinke stapel zienswijzen ontvangen van diverse groepen, stichtingen en particulieren. Comité KruittorenLAAG heeft haar zienswijze zelfs vergezeld doen gaan met 334 nieuwe handtekeningen.

Hoewel iedere zienswijze een ander accent heeft, immers de belangen van de belanghebbenden kunnen verschillen, is er één duidelijke rode draad. Géén torenflat van deze omvang op de beeldbepalende plek bij de haven en entree van de stad. De rest van het plan (appartementen van 2 lagen boven de dijk) wordt positief ontvangen door de meeste omwonenden.

Steeds meer inwoners van Tholen krijgen een idee hoe hoog en kolossaal deze torenflat wordt menen de indieners. Onomkeerbaar een storend element in het historisch beeld van molens, kerk en stadhuis.

De toren van de Grote Kerk bepaalde de afgelopen 600 jaar het silhouet van het stadje. De kerktoren heeft een inhoud van ruim 3500 m3. Als dit bestemmingsplan wordt goedgekeurd door de gemeenteraad krijgt de Kruittorenflat een inhoud van ruim 8700 m3.

Dat is meer dan twee keer zo veel! Ter illustratie: de oude kerktoren staat op een vierkant van 8 bij 8 meter. De nieuwe flat komt op een vierkant van 16,5 bij 16,5 meter te staan. Het gaat niet om een kleine jongen. Het gaat om een reus van Randstedelijke omvang die altijd te zien zal zijn vanaf de Brabantse zijde, de Oesterdam en vanaf het eiland zelf.

De indieners vragen zich af waarom het gemeentebestuur moedwillig het zo geliefde beschermde stadzicht wil aantasten. Wiens belangen worden daarmee gediend? Voor het handjevol kopers zal het uitzicht vast spectaculair worden. Echter wie komt op voor de belangen van de eigen inwoners, voor cultuurhistorische waarden, voor het erfgoed dat we mogen doorgeven aan de volgende generaties?
Dat antwoord ligt bij de 21 volksvertegenwoordigers. Want het college stelt voor dat de torenflat gebouwd mag worden maar de raad beslist. De komende weken zullen de zienswijzen dan ook worden gedeeld met de gemeenteraad. Welke partij opkomt voor welke belangen is de grote vraag voor de komende periode.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.kruittorenlaag.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zestien − 12 =