‘Het nieuwe Bravis’ – visie 2030

Het nieuwe Bravis, een nieuwe locatie, een nieuwe visie!

Het nieuw strategisch visiedocument van het Bravis ziekenhuis is gereed en vastgesteld. De visie wordt de komende periode getoetst bij de samenwerkingspartners in de regio. In september 2020 zal de raad van bestuur het visiedocument definitief vaststellen.

Visieontwikkeling
In het najaar van 2018 is gestart met de visieontwikkeling onder de naam ‘Ons ziekenhuis van morgen’. Het unieke aan de totstandkoming van deze visie is de brede participatie vanuit de organisatie en samenwerkingspartners in de regio, waaronder gemeenten, huisartsen, verpleeghuizen en inwoners uit de regio.

Vernieuwing van zorg
Bij ongewijzigd beleid groeit de zorgvraag in ons gebied tot 2030 met 11,5%. Het Bravis ziekenhuis wil de toegankelijkheid van medisch-specialistische zorg in de regio borgen. Daarom vernieuwt Bravis de komende jaren de manier waarop de zorg wordt verleend. De drie belangrijkste veranderingen zijn:

· De rol van de patiënt verandert, eigen regie
Het Bravis ziekenhuis verleent zorg die waarde toevoegt voor patiënten. Overeenkomstig de uitgangspunten van ‘positieve gezondheid’ is er oog voor de kwaliteit van leven van de patiënt in de eigen omgeving. Om samen met de arts te kunnen beslissen over de meest passende behandeling krijgt de patiënt goede informatie. Patiënten krijgen de beschikking over keuzehulpen waarin de voor- en nadelen van behandelopties met gefundeerde gegevens worden onderbouwd. De patiënt krijgt op een makkelijke manier toegang tot de eigen gezondheidsgegevens. In een persoonlijke gezondheidsomgeving worden de medische gegevens verzameld die in het dossier van het ziekenhuis en andere zorgaanbieders zijn vastgelegd en die door de patiënt zelf worden gemeten. Een ander voorbeeld is het project Medgezel. Hierbij worden patiënten bijgestaan door geneeskundestudenten, zowel in het voortraject als bij het consult met de arts en de evaluatie. Mevrouw Vermaas-Hoek, de eerste patiënt die een MedGezel heeft meegekregen zegt hierover: “Als je heel erg ziek bent dan is een MedGezel echt belangrijk voor je. Soms zijn artsen moeilijk te begrijpen en dan moet je durven doorvragen, moet je duidelijk zijn ook al heb je bijvoorbeeld veel stress en verdriet. Een MedGezel helpt je daarbij.”

· Zorg wordt in samenwerking verleend
Om goede, toegankelijke zorg in de regio te borgen gaan we de samenwerking in de regio intensiveren. Medisch-specialistische zorg is onderdeel van het totale zorgproces van de patiënt. Integrale zorgpaden worden samen met huisartsen, thuiszorg en ouderenzorginstellingen vormgegeven. Dit betekent dat verpleegkundigen en medisch specialisten ook buiten het ziekenhuis werkzaam zullen zijn, bijvoorbeeld in de huisartspraktijk. Vormen van zorg zoals chemotherapie en bloedtransfusie kunnen dan ook plaatsvinden in de thuissituatie of in de eerste lijn. Susan Stam, huisarts in Steenbergen en tevens medisch directeur Zorggroep West Brabant is blij met deze ontwikkeling: “Diagnostiek in de buurt van de huisartsenpraktijken is prettig voor zowel de patiënt als de dokter.”

. Inzet van nieuwe technieken
Technologie en digitalisering maken veranderingen in de zorg mogelijk. Het Bravis ziekenhuis zet in op laagdrempelige gegevensuitwisseling met patiënten en zorgverleners, digitale monitoring en digitale communicatie. Dit doen we samen met onze zorgpartners in de regio. Dit betekent dat patiënten met bijvoorbeeld hartfalen of COPD hun eigen gezondheid kunnen monitoren en dat het ziekenhuis op afstand kan meekijken en in contact kan treden met de patiënt. Jan-Jaap Kats, orthopedisch chirurg en Medical Information Officer in het Bravis ziekenhuis vindt dit een mooie ontwikkeling: “Hierdoor hoeft de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis te komen. De kwaliteit van zorg blijft gelijk maar kan dichter bij de patiënt geleverd worden.”

Een nieuwe visie en een nieuwe hoofdlocatie
De ambities zoals omschreven in het visiedocument zijn de leidraad voor de komende jaren, waarin wij niet alleen onze nieuwe visie op de toekomst uitrollen, maar ook een nieuw ziekenhuisgebouw ontwikkelen op de locatie Bulkenaar. Het uiteindelijke doel is een toekomstbestendig ziekenhuis, dat samen met andere zorgaanbieders zorg draagt voor een breed aanbod van zorg in de regio.

Wilt u het gehele visiedocument bekijken? Klik dan hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zestien + drie =