Herinrichting Hoenderweg: minder kans op wateroverlast.

De Hoenderweg in Sint-Annaland kwam bij zeer hevige neerslag de afgelopen jaren regelmatig blank te staan. Bij extreme neerslag kan het rioolstelsel het regenwater niet aan en stroomt het de straat op en vandaar sommige tuinen en huizen in. Om de kans op deze wateroverlast voor de Hoenderweg in de toekomst te verminderen, wordt het gebied nu en na de zomervakantie aangepakt.

Werkzaamheden
Om de Hoenderweg klimaatbestendig in te richten, wordt het wegprofiel flink aangepast, zodat het water via de Hoenderweg en het verlaagde parkeerterrein van de Wellevaete aan de Langeweg afstroomt naar de Winkelzeese watergang. Op dit moment wordt het stuk weg tussen de Schoolstraat en de Langeweg aangepakt en later dit jaar zal het aansluitende deel van de Hoenderweg aangepast worden. Men begint daarbij direct na de bouwvak met het verleggen van kabels en leidingen, in oktober volgt het bestratingswerk. De werkzaamheden zullen naar verwachting voor kerst gereed zijn.

Een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte
Door klimaatverandering vallen er tegenwoordig vaker en heviger buien dan voorheen, met name in de zomerperiode. Dit heeft op enkele plaatsen, zoals bijvoorbeeld Tholen en Sint-Annaland, recent tot flinke wateroverlast geleid: water stond op straat, in tuinen en zelfs in huizen. Met name het laatste wil de gemeente natuurlijk voorkomen. Dit vraagt om een robuuste inrichting van de openbare ruimte. Met behulp van een rioleringsmodel en hoogtegegevens is onderzocht welke locaties mogelijk kwetsbaar zijn voor zeer hevige buien. Op basis van deze resultaten zijn en worden de komende jaren maatregelen getroffen om de kans op wateroverlast te verminderen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het verlagen van wegen, stoepranden en (gedeelten van) plantsoenen. Zo kan overtollig hemelwater dat niet via het riool afgevoerd kan worden wel via deze ‘nieuwe laagtes’ veilig naar omliggende sloten afstromen.

Meer informatie
De omwonenden zijn voorafgaand aan de werkzaamheden door de aannemer geïnformeerd. Bij aanvang van de werkzaamheden na de zomervakantie zal de aannemer de bewoners wederom tijdig informeren. Mochten er tussentijds vragen zijn dan kan men terecht bij de heer W. de Vries, Beleidsmedewerker Riolering en Waterhuishouding, via het centrale telefoonnummer 140166.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

13 − negen =