Home Nieuws Gemeente blijft optreden tegen permanente bewoning recreatieverblijven

Gemeente blijft optreden tegen permanente bewoning recreatieverblijven

1103
0

Om te zorgen dat recreatieverblijven niet gebruikt worden als woning is in 2014 het project ‘Handhavend optreden tegen permanente bewoning van recreatieverblijven’ van start gegaan. De gemeente heeft MB-ALL BV uit Utrecht opdracht gegeven om op de verschillende recreatieparken handhavingswerkzaamheden uit te voeren. Zij gaan daarbij na of een recreatieverblijf tegen de regels in wordt gebruikt als woonverblijf.

Werkwijze
Het bewonen van recreatieverblijven – al dan niet tijdelijk – is een overtreding van het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Medewerkers van MB-ALL BV gaan na of hier sprake van is. Het bedrijf verzorgt namens de gemeente ook de juridische procedures in die gevallen waar sprake is van overtreding. De handhaving vindt gefaseerd plaats. Dat betekent dat niet in één keer alle gevallen van bewoning worden opgepakt. Telkens zijn er circa 10 handhavingszaken in behandeling. Als een zaak is afgerond, wordt een nieuwe zaak opgestart. Als sprake is van bewoning, wordt een handhavingsprocedure opgestart, met mogelijke betaling van een dwangsom van € 15.000,- tot gevolg.

Aantal bewoonde recreatieverblijven
In de gemeente Tholen werden bij de start van het project vermoedelijk 96 recreatieverblijven bewoond. Op basis van een inventarisatieronde van mei 2019 resteren nu nog 24 gevallen van vermoedelijke permanente bewoning. Het aantal recreatieverblijven dat vermoedelijk wordt bewoond fluctueert, maar geconstateerd kan worden dat er duidelijk sprake is van een neergaande trend, als gevolg van het aantal dossiers dat is afgehandeld en de preventieve werking die uitgaat van de controles en de handhaving.

Coulanceregeling
In aanvulling op het hiervoor genoemde beleid is een eenmalige coulanceregeling vastgesteld. Bij deelname aan de regeling werd een ruimere termijn gegeven om de bewoning te beëindigen: tot 1 januari 2016 (bewoner is huurder) of tot 1 januari 2018 (bewoner is eigenaar). Er zijn 41 handhavingsbesluiten genomen op basis van de coulanceregeling. Uit controles is gebleken dat alle deelnemers aan deze regeling inmiddels zijn vertrokken.

Vervolg
Het bureau MB-ALL BV blijft de controles en de bijbehorende juridische procedures voortzetten. Naast de adressen die al in onderzoek zijn, is er ook aandacht voor nieuwe gevallen van bewoning. Deze nieuwe gevallen worden zo veel mogelijk met voorrang opgepakt. Het huidige handhavingsbeleid wordt dus ongewijzigd voortgezet. De gemeente is zich bewust van de grote impact die handhavend optreden kan hebben. Zij en het bedrijf MB-ALL BV zetten zich in om zo zorgvuldig mogelijk te handelen.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in