WEEK VAN GEBED IN CORONA STIJL

Startdatum: maandag, 18 januari 2021

Einddatum: vrijdag, 22 januari 2021

Tijd: Van 19.00 tot 19.45 uur

Locatie: On-line

Agenda

In de week van 18 t/m 23 januari vindt de jaarlijkse landelijke “Week van gebed” plaats. Sinds enkele jaren ook op Tholen georganiseerd door leden van drie verschillende kerkelijke gemeenten.

Helaas hebben we moeten besluiten dat we deze week – vanwege de beperkende corona maatregelen – dit jaar niet ten uitvoer kunnen brengen. Om die reden hebben we gezocht naar een alternatief, want juist in deze moeilijke tijd is gezamenlijk gebed extra dringend nodig. Daarom verzorgen we op maandag 18, woensdag 20 en vrijdag 22 januari een livestream uitzending, resp. vanuit “Het Visnet” (Ichthuskerk), “De Oesterschelp” (Christengemeente) en “De Wingerd” (Ned. Hervormde gemeente.)

We verzorgen een programma met een korte overdenking, gebed en muzikale omlijsting. Deze uitzendingen beginnen om 19.00 uur en zullen rond 19.45 uur afgelopen zijn.

We roepen iedereen op om met ons mee te bidden. U kunt inloggen via de volgende link: https://www.weekvangebed.nl/gebedslocaties. Als u dan op de kaart Tholen klikt, vind u daar de link om de bijeenkomst van die avond mee te maken.

Het zal duidelijk zijn dat we ook tijdens de opnamen volledig te werk gaan volgens de richtlijnen van het RIVM, maar laat u niet weerhouden om juist in deze tijd uw stem in den hoge te doen horen en bid met ons mee.