Studiemiddag met Heleen Bénard in Tholen

Datum: dinsdag, 9 oktober 2018

Tijd: aanvang is om 14.30

Locatie: de wingerd, Nieuwe Pad 1 in Tholen

Op dinsdag 9 oktober is er in Tholen een ouderencontactmiddag met Heleen Bénard, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover zij spreekt is: het Loofhuttenfeest. De bijeenkomst vindt plaats in de wingerd, Nieuwe Pad 1 in Tholen. De aanvang is om 14.30 uur en de toegang is vrij.

Loofhuttenfeest
Er is geen Joods feest dat zoveel te maken heeft met mensen uit de volken (heidenen) en geen feest dat zo vrolijk is als het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest (‘Soekot’ in het Hebreeuws) is een oogstfeest, een herdenkingsfeest èn het feest van de verwachting van de komst van Gods Rijk. De grootste bepaling van het feest is het wonen in een loofhut (‘soeka’). Israël woont een week lang in een loofhut als herinnering aan de veertig jaren dat het volk door de woestijn trok op weg naar het Beloofde land. Een loofhut heeft een dak van takken en bladeren. Er moet schaduw zijn, maar ’s nachts moeten de sterren zichtbaar zijn door het dak.

Achtergrond spreekster
Vanaf haar 21e werkte Heleen Bénard enkele jaren in Jeruzalem en sinds die tijd is Israël voor haar diep verbonden met Gods Woord. Heleen: “In de Bijbel wordt Israël 1477 keer genoemd, Jeruzalem 802 keer en Sion 157 keer. Als het voor mijn Hemelse Vader zo belangrijk is, wil ik ook voortdurend met Israël bezig zijn. Het is vreugde te ervaren hoe letterlijk het profetische woord vervuld wordt in onze dagen!” Ze besluit: “Gods Volk is in beweging. Lezend door de profeten zien we de komst van de Messias naderen. Bezig zijn met Israël is bezig zijn met je toekomst.”