Studieavond met ds. Henk Poot

Datum: maandag, 3 september 2018

Tijd: Aanvang 20:00 uur

Locatie: De Wingerd, Nieuwe Pad 1 in Tholen

Op maandag 3 september is er in Tholen de eerste studieavond in een serie van twee met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Het thema is: Het geheim van Israël. De andere datum is maandag 17 september. De bijeenkomsten vinden plaats in De Wingerd, Nieuwe Pad 1 in Tholen. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Het geheim van Israël
Er wordt gestart met de ontstaansgeschiedenis van Israël. Daarnaast wordt er ook gesproken over de roeping van Abram en de uittocht uit Egypte en het geschenk van de Wet. Israël is niet alleen Gods eerstgeboren zoon, maar ook de knecht des Heren. We gaan in op de prediking van de profeten die worstelen met de ontrouw van Israël, maar die ook vertellen van een hoopvolle toekomst. Hoogtepunt op de weg van God met het Joodse volk is de komst van Christus. Wat is zijn relatie met Israël? In de eerste lezing gaat het over de roeping van Israël, in de tweede over Christus en in de derde lezing gaanwe in de tijd waarin wij leven.

Achtergrond spreker

Spreker Chr. voor Israel
Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Poot leidtregelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.