Stille week

Startdatum: woensdag, 28 maart 2018

Einddatum: zaterdag, 31 maart 2018

Tijd: Aanvang 19.00 uur

Locatie: Tholen

Onvoorwaardelijke liefde is het centrale thema in de diensten van de Stille week.

Leden van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap en de Hervormde Gemeente Immanuël hebben voor het eerst dit jaar samen de diensten in de Stille week voorbereid. Vanaf woensdag 28 tot en met zaterdag 31 maart zal er elke avond een moment van samenzijn en bezinning zijn rond het lijden en sterven van Jezus.

Woensdag wordt gestart met een dienst speciaal voor en door kinderen. Donderdag wordt stil gestaan bij het laatste avondmaal en de voetwassing door Jezus. Ook wordt dan het Heilig Avondmaal gevierd en deze dienst wordt geleid door ds H. de Bie.

Vrijdag wordt er door middel van lezingen en zang stil gestaan bij de kruisiging.

Zaterdag wordt de stilte beleefd, afgewisseld met zingen en luisteren.

De diensten op woensdag en vrijdag vinden plaats in de Gasthuiskapel, Kerkstraat 15 in Tholen. De diensten op donderdag en zaterdag in het gebouw van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap aan de Oudelandsestraat 11 in Tholen. Alle diensten vangen aan om 19.00 uur en de cantorij zal bij deze diensten hun medewerking verlenen.

Op eerste Paasdag (1 april) vangt de dienst aan om 10.00 in de Gasthuiskapel.

Deze dienst wordt muzikaal opgeluisterd door een blazersensemble en de cantorij. Ds H. de Bie en ds. O. Elseman gaan voor in deze Paasdienst.
U bent allen van harte uitgenodigd om deze bijzondere diensten bij te wonen.