Stadhuisconcert

Datum: zaterdag, 14 juli 2018

Zaterdag 14 juli, op de Franse nationale feestdag, zal het Stadhuisconcert in Tholen in het teken staan van de Franse componist uit de Barok Francois Couperin (zie gravure), die dit jaar 350 jaar geleden, in 1668, werd geboren.

Klavecinist-organist Jan de Viet zal om 15.30 uur voor de Stichting Anthonie Keldermans Concerten Francois Couperin, bijgenaamd “le Grand”, portretteren met werken voor klavecimbel en orgel. Hij bespeelt hierbij het clavecimbel dat staat opgesteld in de Raadzaal op de eerste verdieping dat is gebouwd door Matthijs Mijnders uit Zierikzee, die onlangs is toegetreden tot het bestuur van bovengenoemde stichting in de functie van conservator van de collectie toetsinstrumenten in het voormalig Stadhuis. Het is een kopie naar een bekend instrument van Joannes Daniël Dulcken, gebouwd in Antwerpen in 1747. Het eveneens in de Raadzaal aanwezige door Jan de Viet bespeelde secretaireorgel (zie foto) is in ca. 1835 vervaardigd door Thomas Hofmeijer te Amsterdam.

Het programma, dat is getiteld Francois Couperin, le portraitiste portraité, omvat drie onderdelen.
Het eerste onderdeel bevat muzikale portretten die Couperin componeerde naar ons onbekende personen, mogelijk hovelingen te Versailles waar hij aan het hof van Louis Quinze werkzaam was. Daarnaast is er een portret van zijn collega-componist Antoine Forqueray, een beroemde bespeler van de viola da gamba, eveneens is er een zelfportret.

Het tweede programmaonderdeel is gewijd aan Couperin als liturgisch componist. Op het secretaireorgel
worden een aantal delen uit de “Messe pour les Convents” gespeeld. Orgelmuziek gecomponeerd in 1690, die duidelijk in de 17e eeuwse traditie staat. Dit geheel in tegenstelling met de muziek van het derde onderdeel. Onder de noemer “Scènes Champêtres” speelt Jan de Viet pièces de clavecin die het landelijke leven uitbeelden, zoals: het aanbreken van de dag, de maaiers op het veld, geluiden van insecten en vogels. Het geheel wordt voorafgegaan door de Septième Prélude uit “l’Art de toucher le Clavecin” uit 1716.

Aansluitend bespeelt beiaardier Heleen van der Weel uit Wassenaar, die o.m. één der bespelers is van de toren van het Vredespaleis te Den Haag, het carillon van het Stadhuistorentje, waar de bezoekers met een toepasselijk Frans drankje in de hand naar kunnen luisteren.

Jan de Viet studeerde orgel en klavecimbel aan de conservatoria van Arnhem en Utrecht. Docenten waren o.m. Stephen Taylor, Bert Matter en Kees Rosenhart. Hij volgde enige masterclasses w.o. Franse orgelmuziek uit de Barok, bij Jean Boyer te Houdan (Fr.) en Italiaanse orgelmuziek uit de 17e eeuw, bij Lieuwe Tamminga te Bologna (It.) hij gaf orgelconcerten in Nederland, België en Duitsland. In Utrecht was hij werkzaam als organist in de Eglise Wallone, de Pieterskerk. Tevens organiseerde hij aldaar concerten namens de Stichting Huisorgelcollectie Pieterskerk. Sinds 2000 is hij als artistiek adviseur verbonden aan de Stichting Anthonie Keldermans Concerten te Tholen.

Heleen van der Weel studeerde Orgel aan het Koninklijk Conservatorium, Beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort en Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Van 1972 tot 2012 was zij stadsbeiaardier van Den Haag. Thans is zij beiaardier van het Vredespaleis te Den Haag en een van de drie beiaardiers van het Koninklijk Paleis te Amsterdam. Als historica doet zij onderzoek in binnen- en buitenlandse archieven naar de functie van de beiaard en de beiaardiers in de vooral Nederlandse samenleving en publiceert daarover.

De gehele serie Stadhuisconcerten is te vinden op www.keldermansconcerten.nl