Speciaal concert

Datum: zaterdag, 27 oktober 2018

Tijd: Aanvang: 19:45 uur

Locatie: Koorkerk van de Grote Kerk in Tholen

Zo rond Hervormingsdag vinden ieder jaar tal van uitvoeringen plaats met de Reformatie als thema. Dit jaar op zaterdag 27 oktober 2018 zal er een speciaal concert plaatsvinden in de koorkerk van de Grote Kerk in Tholen. Christelijk Kamerkoor Chantez á Dieu uit Tholen en Christelijk Vocaal- en Instrumentaal Ensemble Ad Gloriam Dei uit Stad aan ‘t Haringvliet hopen dan samen een dubbelkorig concert te verzorgen met als thema ‘Rondom de Reformatie’.

De beide koren zullen enkele nummers uit hun eigen repertoire ten gehore brengen, maar ook een aantal liederen die gezamenlijk, achtstemmig, uitgevoerd zullen worden. Voorbeelden hiervan zijn het Herr, ich warte auf dein Heil van componist Johann Michael Bach en het Singet dem Herrn ein neues Lied van Johann Pachelbell.
Chantez á Dieu (de naam is ontleend aan de eerste regels van Psalm 96 uit de Geneefse Psalter. ‘Zingt de Heere een nieuw lied’) bestaat uit 23 zangers en zangeressen, afkomstig van de eilanden Tholen en Zuid-Beveland. Zij staan onder leiding van dirigent Paul Heijboer en worden muzikaal begeleid door organist Eric Quist. Eeuwenoude literaire kerkmuziek tot meer hedendaagse composities komen bij hen samen tot een gemeenschappelijk doel, het zingend belijden van de Bijbelse boodschap, die zich richt op de eer van God en de verlossing van mensen door het offer van Jezus Christus.
Ad Gloriam Dei (tot eer van God) staat onder leiding van dirigent Jan Bezuijen.

Het vocaal ensemble omvat momenteel 14 zangers en zangeressen, afkomstig van Goeree-Overflakkee en het eiland Tholen. Het instrumentaal ensemble varieert in samenstelling en omvat rond acht personen. Vaste organist van het ensemble is Anton Weenink. Voor al deze mensen is musiceren een hobby geworden. De gemeenschappelijke deler is hun voorliefde voor liturgische oude muziek. Hun repertoire bestaat voornamelijk uit kleine koorwerken van veelal Duitse componisten uit de Barok (± 1570 – 1740) waarbij we ook vrij onbekende werkjes voor het voetlicht willen brengen.

Op zaterdag 27 oktober om 19:45 uur kunt u komen genieten van de kwaliteiten van beide koren, afzonderlijk en samen zingend uit de composities van alom bekende componisten.
De kerk zal om 19:00 uur geopend zijn. De toegangsprijs bedraagt 8 euro en voor kinderen 5 euro.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn: op zaterdag 3 november wordt hetzelfde programma in Ouddorp uitgevoerd in de kerk van de Hervormde gemeente, aanvang 19:30 uur.