Kerstnachtdienst

Datum: donderdag, 24 december 2020

Tijd: Aanvang: 22.30 uur

Locatie: Ichthuskerk

Net als voorgaande jaren houdt de Ichthuskerk op 24 december een kerstnachtdienst. Dat zal dit jaar noodgedwongen online moeten. Het thema van de dienst is: Je bent niet alleen.

Zelfs al kijk je helemaal alleen naar deze dienst, mag je je verbonden weten met heel veel mensen die gelijktijdig kijken en meezingen. Er zullen mooie muziekuitvoeringen klinken, en een boodschap vol van hoop. De dienst is te volgen door op kerkdienstgemist.nl Tholen te selecteren, en daarna de Ichthuskerk.

De dienst begint om 22.30 uur en wordt geleid door ds. Broere.