Kerstconcert in Oude Stadhuis Tholen

Datum: zaterdag, 14 december 2019

Tijd: Aanvang 20.15 uur

Locatie: Oude stadhuis van Tholen

Het vermaarde Quink Vocaal Ensemble zal zaterdag 14 december op uitnodiging van de Stichting Anthonie Keldermans Concerten een rijkgeschakeerd Kerstprogramma presenteren in het fraaie historische voormalig “Oude” Stadhuis van Tholen

In het Kerstprogramma “O Magnum Mysterium” worden verschillende kanten van het traditionele karakter van de muzikale kerstviering belicht: enerzijds de vroege muziek, motetten uit de Renaissance met vaste tekstonderdelen, door vele componisten verklankt; anderzijds de laatste tientallen jaren in zwang geraakte ‘carols’, traditionele – meest Engelse – kerstliederen die net als de motetten in de 16e en 17e eeuw de mensen in kerstsfeer moesten brengen. Waar de motetten nog een duidelijk liturgische functie hadden moeten we wat betreft de carolsmeer denken aan de kerstsfeer buiten de kerkgebouwen, op straat, thuis, ja zelfs in winkels en winkelcentra. Ondanks de inhoud of misschien dankzij, wie zal het zeggen.

In elk geval heeft het kerstverhaal eeuwenlang gezorgd voor inspiratie in de kunsten.

Quink heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een uniek ensemble van internationale allure. De groep heeft een vaste kern van vier professionele zangers, maximaal uitgebreid tot acht zangers, afhankelijk van het repertoire en mag worden gerekend tot de beste a cappella ensembles ter wereld.

Aanvang: 20.15 uur
Reserveren via info www.keldermansconcerten.nl