De Kanaänitische mythen en de bijbel

Datum: woensdag, 6 februari 2019

Tijd: Aanvang: 10.00 uur

Locatie: Oudelandsestraat 11, Tholen

In de laatste decennia is de nauwe verwantschap tussen de Kanaänitische en Bijbelse verhaaltraditie steeds duidelijker geworden. De in 1936 gevonden kleitabletten in Ugarit, een vergane stad in West-Syrië die al bewoond was zo’n 7000 jaar voor onze tijdrekening, toonden aan dat verhalen uit de Ugaritische traditie een belangrijke bijdrage hadden geleverd aan de vorming van de Bijbelse verhalen. Een aantal Ugaritische kleitabletten bevatten bijvoorbeeld een oer visie van het verhaal over Adam en Eva, en vormen samen met andere oud-Oosterse mythen de basis van de Bijbelse verhalen over o.a. schepping, paradijs en zondvloed.

In de afgelopen jaren zijn talrijke nieuwe teksten uit het oude Nabije Oosten gevonden en gepubliceerd, die een nieuw licht werpen op het ontstaan en verstaan van o.a. de eerste hoofdstukken van de Bijbel.
Aan de hand van een aantal studies wordt u meegenomen in de (voor mij) fascinerende wereld van de oeroude buiten-bijbelse mythologie die aan de basis ligt van de verhalen zoals die zijn opgenomen in het boek Genesis en doorwerken in de hele Bijbel. Studies waarvan de uitkomsten verstrekkende gevolgen hebben voor de theologische conclusies die in het verleden werden genomen ten aanzien van bijvoorbeeld de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Het belooft een boeiende morgen te worden

Datum: Woensdag 6 februari 2019, 10.00 uur
Plaat: Oudelandsestraat 11, Tholen
Door: Nel Roggeband
Toegang: Vrije gift