Proefgeloven?

Datum: donderdag, 31 januari 2019

Tijd: Aanvang 19.30 uur

Locatie: Oudelandsestraat 11 in Tholen

De vier kerken die elkaar meer dan 20 jaar hebben ontmoet in de jaarlijkse oecumenische dienst vonden het tijd worden voor een nieuw initiatief. Eenmaal per jaar een gezamenlijke dienst is mooi, maar weten we ook wat de ander ten diepste bezielt? Daarom houden Rooms-katholieke parochie, de Immanuëlgemeente, de Ichthuskerk en de Vrijzinnige geloofsgemeenschap Tholen nu een gespreksavond.

Om het gesprek op gang te brengen willen ze kijken naar de uitzending van ‘Adieu God’ waarin Stephan Sanders vertelt hoe hij via ‘proefgeloven’ zichzelf nu ronduit een gelovige noemt. Hij vond het in de Rooms-katholieke kerk. In die uitzending vertelt hij heel openhartig over zijn beweegredenen én over zijn kanttekeningen bij de kerk. Dit interview biedt veel aanknopingspunten om over door te praten.

Iedere belangstellende is van harte welkom op donderdagavond 31 januari.
Aanvang 19.30 uur op het adres Oudelandsestraat 11 in Tholen. Er wordt ook voor een hapje en een drankje gezorgd!