Einde project 100-100-100 in zicht

Afvalvrij leven. Kan dat? Deelnemende huishoudens in de gemeente Tholen aan het project 100-100-100 hebben vanaf 3 april j.l. geprobeerd uit te vinden in hoeverre deze uitdaging mogelijk is. Zij werden 100 dagen lang uitgedaagd om zoveel mogelijk afvalvrij te leven. In de week van 12 juli ging de Zeeuwse Reinigingsdient voor de laatste maal de huishoudens langs om hun ‘afvalopbrengst’ te wegen. De eindresultaten van het project worden na de zomervakantie gepresenteerd aan alle deelnemerst tijdens een slotbijeenkomst.

Slotbijeenkomst
De slotbijeenkomst vindt plaats op 6 september 2017 in het gemeentehuis van Tholen van 19.00 uur tot 20.30 uur. Tijdens deze avond komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder hoe het project is bevallen bij de deelnemers, waar men tegenaan gelopen is, tips uit de weekopdrachten en natuurlijk wat de resultaten zijn geweest. Ook wordt aandacht geschonken aan het vervolg op project 100-100-100.

100 dagen afvalvrij
100-100-100 is een project dat huishoudens uitdaagt om 100 dagen zoveel mogelijk afvalvrij te leven. Met deze proef – die landelijk wordt opgepakt – wil de gemeente bewoners bewust te maken van het belang van afvalscheiding. Ook kan op deze manier goed in beeld komen in hoeverre er vraag is naar voorzieningen om afval in te zamelen. Uit eerdere resultaten blijkt dat deelnemers van 100-100-100 ver onder het landelijke gemiddelde blijven. Soms zelfs tot bijna 90% minder kg restafval per persoon per jaar. Een goede zaak, want de overheid stelt dat er in 2020 nog maar 100 kg afval per persoon per jaar mag worden ingeleverd. Van de 52 gezinnen die mee hebben gedaan tijdens het Thoolse traject schommelde het gemiddelde rond de kilo per gezin per week.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zestien + twintig =