Home Nieuws Economische maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Economische maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

775
0

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ook de gemeente Tholen zet verschillende stappen in aanvulling op dit pakket.

Een daarvan is een gemeentelijk noodfonds voor acute geldproblemen. Dit noodfonds is speciaal opgezet voor personen met 0-urencontracten, ZZP’ers en uitzendkrachten die door het coronavirus van het een op het andere moment niet meer in hun dagelijkse levensonderhoud kunnen voorzien. Aanvragen voor het noodfonds worden met spoed behandeld, de kosten worden ten laste gebracht van de post bijzondere bijstand. Deze regeling gaat vooraf aan de uitvoering van de landelijke regeling TORZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers), een uitkering waarvoor de procedure momenteel wordt opgezet.

  1. Inwoners van de gemeente Tholen die in acute geldproblemen door de coronacrisis, kunnen een beroep doen op een speciaal noodfonds. Om in aanmerking te komen moeten aanvragers voldoen aan de volgende voorwaarden:
    zij zijn ZZP-er en niet verzekerd voor arbeids(uren)verlies; of
  2. uitzendkracht/medewerker en door sluiting van het bedrijf waar zij voor werken acuut zonder inkomen komen te zitten; of
  3. zij hebben een bedrijf dat door de verplichte sluiting in acute problemen komt.

Daarnaast kunnen zij geen boodschappen doen, is geen sprake van eigen spaargeld, een partner met inkomen of hulp van naasten.
Aanvragen worden direct in behandeling genomen en men kan binnen drie dagen een vergoeding van tussen de 70-100 euro tegemoetzien. Mensen die in aanmerking komen kunnen de regeling aanvragen door te bellen naar het centrale telefoonnummer 140166.

Ook op het gebied van belastingaanslagen, het heffen van leges, pacht- en huursommen treft de gemeente Tholen maatregelen in aanvulling op het maatregelenpakket van het Rijk. Wat betreft de belastingaanslagen over het belastingjaar 2020 wordt op verzoek uitstel van betaling gegeven tot 1 juli 2020. Tot diezelfde datum worden geen nieuwe aanslagen opgelegd. Opgelegde leges voor evenementen die door de coronacrisis niet doorgaan worden ingetrokken. De bedragen die al betaald zijn worden teruggestort. Uitbaters van de sport- en gemeenschapscentra Haestinge, Wellevaete en Meulvliet worden tot 1 juni vrijgesteld van het betalen van huur of pacht. Dit geldt ook voor de dorpshuizen. Tot slot hoeft het verenigingsleven tot 1 juni 2020 geen facturen voor huur van accommodaties te verwachten. Niet afgenomen uren worden daarnaast niet in rekening gebracht.
Alle deze aanvullende maatregelen zijn geldig zolang de landelijke maatregelen van kracht zijn. Wie meer wil weten over landelijke maatregelen vindt deze op sites van o.a. Rijksoverheid, VNG en Kamer van Koophandel.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in