Dwangsom voor drugsdealers in district De Markiezaten

Acht gemeenten: Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht slaan hun handen ineen tegen notoire drugsdealers. Wie op straat drugs dealt, loopt het risico om naast het strafrechtelijk optreden van de politie ook een zogenaamde last onder dwangsom van de betreffende burgemeester te krijgen. Dit gebeurt in navolging van de gemeente Woensdrecht, waar dit instrument de afgelopen maanden al drie keer succesvol werd ingezet.

In alle acht gemeenten van het politiedistrict De Markiezaten is het via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verboden om drugs te verhandelen op straat. Overtreders krijgen een proces-verbaal opgelegd en het Openbaar Ministerie bepaalt uiteindelijk de straf. Om het dealen van drugs op straat tegen te gaan en om recidive (=herhaling van strafbaar gedrag) te voorkomen, zetten de burgemeesters naast de strafrechtelijke maatregel, nu ook een bestuursrechtelijke maatregel in. Het opleggen ervan is een bevoegdheid van de burgemeester en komt naast de strafrechtelijke handhaving door de politie en justitie. Dit is dan ook geen straf maar een bestuurlijke maatregel waar een preventieve werking van uit gaat. Uit ervaringen van andere gemeenten in Nederland blijkt dat dit succesvol is.

Dwangsom
De burgemeester legt de overtreder een ‘last onder dwangsom’ op. De dealer wordt op deze manier ontmoedigd om door te gaan met zijn handel. Er hangt immers een flinke geldsom als een ‘zwaard van Damocles’ boven zijn hoofd. Voor een overtreding met softdrugs bedraagt de dwangsom € 5.000,-. Voor een overtreding met harddrugs (of een combinatie van hard- en softdrugs) bedraagt de dwangsom € 7.500,- De burgemeester kan een dwangsom alleen opleggen binnen zijn eigen gemeentegrenzen.

Lik op stuk
Burgemeester Marleen Sijbers (gemeente Tholen) ondersteunt dit initiatief om met 8 gemeenten samen hetzelfde signaal af te geven: “Drugsgebruik en handel in drugs is niet normaal en hoort niet thuis in het straatbeeld van onze mooie gemeente.” Burgemeester Han van Midden (gemeente Roosendaal, voorzitter van het politiedistrict de Markiezaten): “Het is voor ons een extra middel om de overlast rond drugshandel terug te dringen en vooral te voorkomen. We doen gezamenlijk om een ‘waterbedeffect’ te voorkomen. Het is onze bedoeling dat de desbetreffende dealer weet dat het hele gebied in de gaten gehouden wordt en kan rekenen op een lik-op-stukbeleid”.

Verdachte signalen
Drugshandel veroorzaakt overlast en een onveilige sfeer. De betrokken gemeenten willen haar inwoners en ondernemers beschermen tegen dit soort criminele activiteiten. Het is belangrijk dat politie en gemeenten signalen krijgen waar en wanneer gedeald wordt. Het melden van verdachte situaties blijft daarom belangrijk. Alleen samen kunnen we onze samenleving veiliger maken. Melden kan via het algemene politienummer 0900-8844 of bij spoed 112. Anoniem melden kan ook via de website van Meld Misdaad Anoniem en via 0800-7000.

Meer informatie
Lokale zaken
Cluster Communicatie, Tel:14 0166, e-mail: communicatie@tholen.nl
Samenwerking district
Jeroen Steenmeijer, woordvoerder gemeente Roosendaal, Tel: 0165 – 579 222, Mob: 06 – 11 29 53 30, e-mail: j.steenmeijer@roosendaal.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

3 × vijf =