Home Nieuws Druk bezochte nieuwjaarsreceptie

Druk bezochte nieuwjaarsreceptie

814
0

Afgelopen maandag was de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Tholen.

In een vol dorpshuis Sassegrave in Scherpenisse hield burgemeester van de Velde haar nieuwjaarstoespraak.

hieronder kunt u de hele toespraak lezen.

Beste mensen,

Hartelijk welkom namens gemeente Tholen hier in de Sassegrave. Wat mooi te zien dat u met zovelen hiernaar toe bent gekomen. Ons idee was rouleren in de gemeente met onze nieuwjaarsreceptie, altijd spannend of het dan lukt, maar deze opkomst is meer dan we hadden mogen verwachten.

 

Allereerst wensen ik u een goed en gezond 2020, zowel privé als zakelijk. Dubbel feest want gemeente Tholen bestaat na de laatste herindeling met Sint Philipsland dit jaar 25 jaar.

 

Gemeente Tholen wil na die 25 jaar uiteraard nog lang zelfstandig blijven. Dat kan alleen door de samenwerking op te blijven zoeken in de regio. Ook al vertrekken we uit de Regio West Brabant, de samenwerking op de Brabantse wal zal bestendigd worden, immers daar liggen grote belangen voor onze inwoners. Ook de Zeeuwse samenwerking wordt steeds sterker. Samen zullen we moeten blijven optrekken om de specifieke problematiek van Zeeland, lage bevolkingsdichtheid, hoge risico’s, bereikbaarheid, onderwijs, zorg, het hoofd te bieden, maar ook om samen op te trekken naar Den Haag. Het is echt onbegrijpelijk dat het Rijk ziende dat menig gemeente in financiële problemen komt, met name door het zorgdomein, nog steeds de hand op de knip houdt, zelf miljoenen overhoudt en dat dan weer rustig kort op de uitkeringen aan de gemeenten.

Ook voor de nieuwe wet “verwarde personen” is nu al duidelijk dat we in Zeeland tonnen te kort krijgen overgemaakt en het uit eigen begroting moeten bijpassen. Dit kan zo niet doorgaan. Dit moet stoppen. Dan maar geen nieuwe taken meer accepteren als gemeenten, als er geen boter bij de vis komt.

Ook de aankomende herijking van het gemeentefonds baart mij zorgen. Ook hier zal Zeeland zich met een sterke lobby moeten laten horen.

Een 25 jarig jubileum vierden we ook met onze stedenband Itawa. In oktober werd zoals u zag de overeenkomst ondertekend voor de volgende 5 jaar. Binnenkort zullen er in de raadszaal van het gemeentehuis in Tholen twee prachtige potloodtekeningen hangen, van ons Koninklijk paar, gemaakt door Gregorio Chi uit Itawa,

Dankbaar ben ik dat de jaarwisseling bij ons relatief goed is verlopen. Opgeschrikt zijn we echter Oudejaarsdag met het vreselijke bericht over het noodlottig ongeval en op Nieuwjaarsdag hoorde ik dat er een kind ernstig vuurwerkletsel aan een van de handen heeft opgelopen.

 

Mij verontrust de toename van uitermate zwaar vuurwerk en wat mij betreft mag de regering niet alleen een verbod op lachgas, maar ook een verbod op knalvuurwerk afkondigen. De maatschappelijke kosten en de ellende die het kan veroorzaken zijn veel te hoog. De beelden en berichten die langs kwamen vanuit het land afgelopen dagen hebben toch weinig en niets meer te maken met wat de jaarwisseling zou moeten zijn een feest voor jong en oud.

 

In het veiligheidsdomein boeken we mooie resultaten, minder woninginbraken, minder hennepkwekerijen en dumpingen. We zitten er met alle partners bovenop. Momenteel werken we in district lijk verband aan een aangescherpt Damocles beleid, dat wil zeggen dat ik als burgemeester eerder tot sluiting van panden kan overgaan. Zorgen baart mij wel de onder druk staande politiecapaciteit. Capaciteit die nu wegvloeit naar inzet voor landelijke diensten. Hopelijk komt de minister met een goede oplossing hiervoor. Menige zaak is ook afgelopen jaar mede door uw inzet en meldingen opgelost. Dank daarvoor.

 

Graag wil ik u voorstellen aan Joop van der Dussen hij gaat de nieuwe BOA taak op zich nemen. De extra ogen en oren in onze gemeente voor overlast klachten en aanspreekpunt voor inwoners, politie en andere ketenpartners. Joop heel veel succes gewenst.

 

Vanaf deze plaats is een bedankje aan onze hulpverleners voor hun inzet van het afgelopen jaar meer dan op zijn plaats, politie, brandweer, ambulance, jullie staan bij nacht en ontij altijd klaar voor het wel en wee van ons allemaal. Dank daarvoor!

 

Energiek en veelzijdig, we zagen net een prachtig jaaroverzicht. Wat is er naast de filmbeelden nog weer veel moois te melden over het afgelopen jaar.

 

Uiteraard zijn hier in Scherpenisse de oprichting van de vereniging De Speelkrael en de start van de werkgroep Zorgzaam Scherpenisse vermeldingswaardig. En vierde het Colveniersgilde het 425-jarig bestaan.

 

Maar ook de rest van de gemeente bruiste van activiteiten en burgerinitiatieven. Ik denk dan b.v. aan de enthousiaste natuurouders met de ontwikkeling van natuurtuinen bij de scholen.

Concordia die de uitdaging aanging en het oude gymlokaal in Tholen overnam en omtoverde tot een prachtig eigen muzieklokaal.

Het 15 jarig jubileum van de NOAD Voetbalschool. Streekmuseum De Meestoof met het starten van de verbouw activiteiten.

 

Het Thools Thover vervoersysteem dat een vliegende start doorgemaakte en al een tweede bus aangeschafte.

 

Het resultaat van de inzet van onze buurtsportcoaches met de projecten “Elke stap telt“ en “Elke trap telt”, inmiddels zijn er 4 nieuwe wandelgroepen ontstaan. Kennen we de Thoolse Fietstocht en is er een fietsgroep actief geworden in Sint Philipsland. Ik ben ervan overtuigd dat er zeker nog andere initiatieven het daglicht zullen zien.

 

Indrukwekkend was ook “Hapje rond de Ring” in Sint-Annaland, georganiseerd door zorgcoöperatie Anna Zorgt.

En wat te denken van de ruim 200 evenementen, verenigingen en goede doelen, die onze gemeente inmiddels rijk is. En al de culturele activiteiten, hier in Scherpenisse in de Kunstkamer, maar ook de kunstroutes, de concerten en noem maar op.

 

Al deze genoemde activiteiten kunnen alleen maar tot stand komen doordat inwoners, ondernemers, gemeente en met name vrijwilligers er de schouders onder zetten en met initiatieven komen. Terecht dat we onze vrijwilligers dan ook extra in het zonnetje zetten op onze jaarlijkse vrijwilligersavond. Dat geldt ook voor al de mantelzorgers. U bent goud waard met elkaar, het cement in onze gemeenschap en dat verdient nogmaals ook hier vanavond een diepe buiging en groot respect. Dank u wel allemaal.

 

Beste mensen,

Economisch gezien gaat het Tholen nog steeds voor de wind. Gelukkig gooide de stikstofproblematiek en PFAS geen roet in het eten als het gaat om bouwen. Nog nooit werd er in de gemeente zoveel gebouwd als nu.

 

Er was uiteraard trots toen we konden melden dat we 15 ha. bedrijfsgrond verkochten aan DSV. Maar ook verschenen in Sint-Maartensdijk, Oud-Vossemeer en op Welgelegen mooie nieuwe bedrijven. Dit jaar stopt de bedrijfsvoering van Britt en geeft de gemeente ruimte voor nieuwe bedrijfsgrond ontwikkeling.

 

Bij bedrijfsbezoeken zien we nadrukkelijk ondernemersgeest, innovatie, doorzettingsvermogen, kennis, kunde, veelzijdigheid, maar ook het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En we nemen dankbaar de waardering voor de samenwerking met de gemeente in ontvangst.

 

Onze werkmakelaars verrichten samen met onze ondernemers een mega klus, er werden 150 mensen bemiddeld, begeleid naar werk.

Ik ben ervan overtuigd dat in het voorjaar wederom mooie banengroeicijfers voor Tholen bekend zullen worden gemaakt.

 

Er kwam groen licht voor de bouw van de Kruittoren en de laatste fases van Vestetuin.

De infrastructuur rondom Meulvliet werd aangepast en zo konden we de volledig toegezegde subsidie van de Provincie ruim 850.000 euro in ontvangst nemen.

 

Diverse bestemmingsplannen werden vastgesteld, waardoor er woningbouw kan aanvangen in bijna alle kernen.

 

De stichting Tholen Beter Bekend groeit en laat meer dan zien dat bundeling van krachten revenuen oplevert.

 

Het Platform voor Personeel en Organisatie, mede door de stichting opgezet, om vacatures online bekend te maken is goed ontvangen door het bedrijfsleven. Een aantal ondernemers volgden weer de training “Gastheerschap” en een drietal toeristische informatiepunten werden gerealiseerd. Bij chaletpark de Deubraek, bij Bowling de Thoolse Brug en bij het Wegwijs lokaal.

 

Waterrijk Oesterdam opende een prachtige centrumvoorziening met wellness, vergaderruimte en hotelkamers. Een aanwinst voor Tholen.

 

Ook op Wulpdal zijn de eerste modelwoningen verschenen en op Vakantiepark Zand en Zee vindt een grote kwaliteitsverbetering plaats. Heel belangrijk, hierdoor blijft het aanbod divers en van steeds betere kwaliteit, wat zeker weer tot meer gasten zal leiden die kunnen genieten van onze prachtige gemeente.

 

Kortom ook voor ondernemend Tholen geldt: Energiek en Veelzijdig.

 

Binnenkort is duidelijk hoe de aanbesteding van Het Westerpoort uitvalt. Naast het gebouw loopt er het ontwerpproces voor de inrichting van het schoolterrein, waarin ook speeltuinvereniging Buutvrij participeert.

 

En ook in Sint-Maartensdijk kunnen de scholen verder met hun plannen nu het bestemmingsplan is vastgesteld.

 

Beste mensen, we blikken nog wat verder vooruit in 2020. Want er staat ook weer heel veel op stapel.

 

De Havenpleinen van Sint-Annaland en Tholen zullen dit voorjaar op de schop gaan. De herinrichtingsplannen zijn in goede samenwerking tot stand gekomen. De plannen rondom de renovatie van zwembad Haestinge worden nader uitgewerkt.

 

We starten met het opstellen van een erfgoedvisie, inclusief een kerkenvisie. Het is de doelstelling om samen met inwoners en ondernemers en Erfgoed Zeeland zichtbare en onzichtbare sporen uit het verleden de aandacht te geven die het verdient. Het belevingsconcept “de verdronken stad Reimerswaal” sluit hierbij naadloos aan.

 

Na meerder keren uitstel gaat het er nu toch van komen, de nieuwe Omgevingswet, gaat in 2021 in. De gemeenteraad krijgt in het eerste kwartaal een Startnotitie Omgevingsvisie vast te stellen met daarin expliciet aandacht voor u als inwoners voor het participatietraject.

Want samen met u zullen we aan de slag gaan en zal de gemeenteraad deze visie uiteindelijk vaststellen.

 

Er komen voorstellen hoe om te gaan met de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook hier vroegen we uw mening via de enquête. Deze heeft waardevolle informatie opgeleverd en ook een aantal aandachtspunten.

 

Na de debatten over zonne- en windenergie heeft de gemeenteraad besloten het oude beleid t.a.v. zon in te trekken.

Samen met de Kopgroep duurzame energiebalans zullen bijeenkomsten georganiseerd worden waarin ook u de gelegenheid krijgt informatie te verzamelen rondom duurzame energie, mobiliteit, bouwen en of wonen. En dat allemaal zal dan leiden tot de formulering van nieuw beleid t.a.v. zon en wind.

 

Recent is de vereenvoudigde APV, algemene plaatselijke verordening, vastgesteld, maar er staan nog een aantal artikelen in waar we graag de mening van u als inwoner over horen alvorens de gemeenteraad hierover een definitief standpunt zal bepalen.

 

We gaan proberen om ons bedrijfsleven meer gebruik te kunnen laten maken van subsidiemogelijkheden. Samen met de Provincie Zeeland en Impuls Zeeland zullen er voorlichtingsbijeenkomsten komen voor het bedrijfsleven.

 

Ook komen in 2020 en 2021  4 innovatievouchers beschikbaar waar ondernemers uit de verblijfsrecreatie een beroep op kunnen doen. Voor de uitwerking van plannen kunnen deze ondernemers terecht bij Impuls Zeeland en de RECRON.

 

Naast de vele momenten waarop wij nadrukkelijk uw mening en inbreng gaan horen tijdens allerlei bijeenkomsten over toekomstig beleid, waarvan ik zojuist een aantal noemde, hebben we afgelopen najaar zowel een burgerpeiling als een ondernemerspeiling uitgezet over onze dienstverlening. Binnenkort zullen de uitkomsten bekend zijn en gaan we de input uiteraard gebruiken om onze dienstverlening verder te verbeteren en aan te passen.

 

Mooi is te constateren dat er nog steeds meer initiatieven vanuit bedrijfsleven en inwoners ontstaan. Als gemeente willen we graag faciliteren en ondersteunen.

Vraaggericht werken, dienstbaar aan de Thoolse samenleving, zullen nieuwe manieren van werken en van samenwerken vragen. Ook daar werken we hard aan om onze gemeentelijke organisatie en werkwijzen aan te passen.

 

Binnen het sociaal domein wordt nadrukkelijk gekeken hoe we de uitgaven kunnen gaan beheersen. Iedereen die het nodig heeft willen we graag helpen. Maar ook zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Meer inzicht in data, meer inzicht in resultaten van verstrekte hulp kunnen ons wellicht helpen bij het maken van die keuzes.

 

Het nieuwe armoedebeleid is een feit. Maatschappelijke partners krijgen een belangrijke rol als maatschappelijk vangnet en kunnen hiervoor een beroep doen op deels financiële ondersteuning. Zorg voor en met elkaar in optima forma.

 

Beste mensen ik kom tot een afronding.

Nog twee aandachtspunten.

 

Allereerst kan ik er niet omheen dat het afgelopen jaar politiek turbulent was. Hadden we begin van het jaar de moeilijke discussies over de –  ik noem dat maar de zware onderwerpen voor Tholen – , winkelsluiting, ambtsgebed en regenboogvlag, aan het eind van het jaar kwam daar de zwembaddiscussie nog bij.

 

Ik heb het afgelopen jaar in deze politiek controversiële dossiers heel wat gevoelens langs zien komen. Vanuit de verschillende visies op de samenleving en de verschillende posities in het gemeentebestuur is dat begrijpelijk en mag dat ook. Zo gaat dat en hoort dat in zekere mate ook in de politiek. Niettemin hoop ik dat we, met respect voor ieders positie, er op de dossiers die nog “open” staan, elkaar vinden en er dit jaar met elkaar uitkomen in het belang van de Thoolse samenleving en het Thoolse bedrijfsleven. Gelukkig is dat tot nog toe steeds het geval geweest en ik heb er vertrouwen in dat dit met de goede wil van eenieder moet kunnen lukken. Ik zal me daar tot de laatste dag toe blijven inzetten.

 

Als tweede wil ik stilstaan bij 30 oktober en 4 november 2019, de data die bekend staan in de Thoolse geschiedenis als de dagen dat voormalig eiland Tholen en Sint Philipsland werden bevrijd.

 

In augustus was er de bijzondere indrukwekkende herdenking en viering van de Slag om de Schelde, waar ik samen met een aantal jongeren aanwezig mocht zijn. Het is Zeeland meer dan gelukt om deze vergeten slag op de kaart te zetten. Het is bewonderenswaardig te noemen en als gemeentebestuur hebben we daar enorm veel respect en waardering voor dat er zoveel activiteiten ook vanuit de gemeenschap worden georganiseerd rondom het thema 75 jaar bevrijding. Was er de tentoonstelling in De Meestoof die dit jaar in het klein doordraait, er komt een echt militair Kampement tijdens de Havendagen in Tholen, in Sint-Annaland staan de drie gesneuvelde en begraven soldaten centraal. Maar ook in de andere kernen worden diverse activiteiten georganiseerd. Hele grote waardering daarvoor.

Onze vrijheid is niet vanzelfsprekend dat moet aan volgende generaties worden doorverteld.

 

Beste mensen,

 

Rest mij iedereen te bedanken voor de inzet van het afgelopen jaar. De gemeenteraad, het college, de griffie, de ambtelijke organisatie, u allemaal als samenwerkingspartners. Ook te bedanken voor de vele goede wensen die we als gemeente en privé mochten ontvangen. Ik zie uit naar het verdere verloop van 2020, waarin we met elkaar weer heel veel mooie zaken voor u en samen met u mogen oppakken en verwezenlijken om Tholen nog mooier en sterker te maken voor de komende 25 jaar.

 

Gemeente Tholen, meer dan Energiek en meer dan Veelzijdig.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in