Nieuws

Home Nieuws Pagina 2

Schriftelijke vragen CU aan college B&W inzake hoogspanningsstation TenneT

0
Op 13 december 2022 zijn de fracties geïnformeerd over de ontwikkelingen inzake het hoogspanningsstation van TenneT qua situering en vormen van inpassing (minimaal, robuust...

Schriftelijke vragen ABT aan college van B&W inzake riviercruises

0
De financiële uitgangspunten waarmee is gerekend, blijken niet te kloppen met de daadwerkelijke exploitatiekosten en investeringen. Renteberekening met een gemiddeld geïnvesteerd kapitaal is normaal...

Leger des Heils heeft collectanten nodig in Tholen

0
De straat op voor broodnodig buurtwerk! In de week van 26 november tot en met 2 december 2023 gaan duizenden vrijwilligers van het Leger des...

Digitale Huiskamer van het Westerlicht

0
Stichting Westerlicht Tholen, inloopcentrum voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden opende op woensdag 27 september ook een digitale huiskamer. Onze vier locaties...

Kom er bij! van 3 t/m 5 oktober 2023 bij Loods 3

0
Het Leger des Heils wil graag een plek van ontmoeting voor iedereen. Ook in onze kringloopwinkel krijgt dat gestalte in ons “Trefpunt”. De gezellige...

0
Woensdag 27 september 2023 organiseerde Provincie Zeeland een officieel startmoment van het project landbouwweg Poortvliet. Gedeputeerde Harry van der Maas van Provincie Zeeland en...

Maand van de zelfredzaamheid op Thoolse scholen

0
Vanwege het grote belang van zelfredzaamheid organiseert Gemeente Tholen in samenwerking met alle Thoolse basisscholen, kinderopvanglocaties, peuterspeelzalen en het consultatiebureau de maand van de...

Nog geen spoor van verdachten explosie bij woning in Tholen

0
De politie heeft nog geen daders op het oog van de explosie van afgelopen dinsdagnacht bij een woning aan het Slachtveld in Tholen. Door...

Tholen moet 95.130 euro betalen aan VRZ

0
Door een rekenfout in de boekhouding van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) moeten sommige gemeenten forse bedragen bijbetalen. Andere gemeenten krijgen juist geld terug. Vooral...

Schriftelijke vragen aan B&W van de SP

0
Er is een bijeenkomst geweest met omwonenden van de Weihoek in Poortvliet waarin de suggestie werd gewekt dat een zonnepark aldaar zeker tot de...