Buurtbemiddeling Tholen van start, landelijk 250e project

“Na een feestelijk aftrap richten we ons nu op het werven vrijwilligers”

Vandaag – donderdag 7 juli 2017 – ging in Tholen Buurtbemiddeling van start. Burgemeester Van de Velde gaf het startschot voor dit project en sneed een taart aan met het kersverse logo van Buurtbemiddeling: een landelijke methode met bewezen effect.

Burgemeester Van de Velde bedankt projectleidster Pascal Vos voor haar inspanningen.

In het project Buurtbemiddeling helpen vrijwilligers problemen tussen buren op te lossen. De bemiddeling kan helpen de leefbaarheid in een straat of dorp te verbeteren. Problemen tussen buren of buurtgenoten beginnen vaak met kleine irritaties. Als het niet lukt deze samen op te lossen, kan de situatie behoorlijk uit de hand lopen. Een buurtbemiddelaar kan dan de helpende hand bieden.

De gemeente Tholen en woningcorporatie Stadlander hebben WijZijn Tholen de opdracht gegeven dit initiatief ook op Tholen op te zetten. Donderdag gaf burgemeester Van de Velde het officiële startschot. Projectleider Pascal Vos, van WijZijn Tholen: “Ik ga vol energie aan de slag om buurtbemiddeling op Tholen op te zetten. De eerste stap is nu het vinden van enthousiaste eilandbewoners die zich als vrijwilliger willen inzetten voor dit mooie initiatief.”

Landelijke methodiek
Met de start op Tholen zijn er in Nederland maar liefst 250 buurtbemiddelingsprojecten actief. Al deze projecten zetten bemiddelaars in bij buurtconflicten, en met succes. Dat blijkt ook in de nabije gemeente Bergen op Zoom. Daar werd in 2016 maar liefst 75 procent van de aangemelde overlastsituaties opgelost.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een methode ontwikkeld voor buurtbemiddeling. Ook de vrijwilligers op Tholen worden volgens deze methode getraind en ondersteund. Frannie Herder projectleider buurtbemiddeling bij het CCV: “Mensen die woonoverlast ervaren, kunnen vanaf nu aan de bel trekken bij Buurtbemiddeling. Tholen is de 250ste gemeente in Nederland die buurtbemiddeling opstart. En daar is het CCV trots op.”

De aanpak door buurtbemiddelaars
De vrijwilligers van Buurtbemiddeling zijn altijd goed getraind. Zij helpen de partijen om het contact te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict. De buurtbemiddelaar luistert naar het verhaal van beide partijen, zonder een oordeel uit te spreken. Vervolgens helpt hij of zij beide partijen om tot een oplossing te komen die voor iedereen aanvaardbaar is.

Een bemiddelaar is onpartijdig en laagdrempelig. Hij of zij brengt mensen op neutraal terrein samen. Luisteren naar elkaar haalt vaak de angel uit het conflict. De partijen komen dan vaak al tot overeenstemming.

Op Tholen komen conflicten tussen buren of buurtgenoten tot nu toe voornamelijk terecht bij de gemeente, politie of Stadlander (als het om huurders gaat). De afgelopen jaren nam het aantal meldingen over ergernissen tussen inwoners onderling toe. Interventies van deze instanties kunnen bewoners bewegen zich tijdelijk aan te passen. Echter geeft dit een risico op een verslechterde burenrelatie. Vaak levert dit dan ook geen duurzame verbetering op. Buurtbemiddeling is een makkelijke, effectieve en laagdrempelige manier om de problemen duurzaam op te lossen. Burgemeester Ger van de Velde: “Ik ben er trots op dat wij de 250e gemeente zijn die buurtbemiddeling aanbiedt. Dat is voor ons een weloverwogen keuze, want deze onafhankelijke, professionele dienstverlening met vrijwilligers uit onze eigen gemeente is het geld meer dan waard. Buurtbemiddeling levert veel tijdwinst op voor diverse betrokken instanties zoals politie en woningcorporatie. Maar de belangrijkste opbrengst is dat bewoners zich gehoord en begrepen voelen en dat de overlast gezamenlijk wordt opgelost”.

Bemiddelaars gezocht
Het streven is begin oktober een team van ongeveer 10 getrainde bemiddelaars te hebben: betrokken eilandbewoners die zich willen inzetten voor de leefbaarheid en verbondenheid in hun gemeente. Een achtergrond als mediator is niet vereist. Wenselijke eigenschappen zijn goede communicatieve vaardigheden en een interesse in persoonlijke ontwikkeling. Bemiddelaars krijgen een basistraining, coaching, intervisies en bijscholingen.

Informatie en contact
Wilt u meer weten over buurtbemiddeling? Of wilt u vrijwillig buurtbemiddelaar worden? Neem dan contact op met de coördinator Pascal Vos. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-40758688 of per e-mail: buurtbemiddelingtholen@wijzijntraversegroep.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zes − een =