Bravispunt Tholen wordt ingericht in De Vliethof

Het Bravis ziekenhuis brengt de zorg steeds dichter bij de patiënt. Een goed voorbeeld daarvan zijn de Bravispunten die in de regio worden ingericht. Patiënten kunnen in een Bravispunt onder andere terecht voor diagnostische onderzoeken, bloedprikken en specialistische verpleegkundige handelingen. Daarnaast is het voor patiënten mogelijk om in een Bravispunt een virtueel consult (via beeldbellen) met een medisch specialist of gespecialiseerd verpleegkundige te hebben, ondersteund door een doktersassistente.

Uitgangspunt van het Bravis ziekenhuis is om patiënten de juiste zorg te verlenen op de juiste plek. Zorg die thuis gegeven kan worden, vindt dan ook al thuis plaats. Denk aan behandelingen zoals hemodialyse, bloedtransfusie en infuusbehandelingen. Zorg die (nog) niet thuis kan plaatsvinden wordt in de nabije toekomst aangeboden in een van de vijf Bravispunten. Omdat deze verschuiving van zorg grotendeels plaatsvindt in het overgangsgebied tussen huisartszorg en ziekenhuiszorg, huisvest Bravis graag haar Bravispunten in het gebouw waar ook huisartsen zijn gevestigd.

Tholen
Tholen is een van de gemeenten waar Bravis een Bravispunt realiseert. In de zoektocht naar de meest geschikte locatie ging het Bravis ziekenhuis in gesprek met de gemeente Tholen, de huisartsengroep Tholen en de VVT-organisaties. Daaruit kwamen drie potentiële locaties
naar voren in St. Maartensdijk, St. Annaland en de stad Tholen.

Objectieve afweging
Het Bravis ziekenhuis heeft de drie mogelijkheden objectief tegen elkaar afgewogen. Bij het bepalen van de keuze waren twee argumenten doorslaggevend. Bravis wil haar Bravispunten graag bij een huisartsenpraktijk vestigen. In verband met de investeringen die gedaan moeten worden is het bovendien van belang dat vanaf de start over de juiste locatie beschikt kan worden. De wens van Bravis is om rond de zomer van 2021 te starten met de zorgactiviteiten. Omdat de locaties St. Maartensdijk en St. Annaland niet geheel voldeden aan de wensen, vielen deze opties af.

De Vliethof
De optie die werd geboden in de stad Tholen voldeed het meest aan de wensen. Medisch centrum De Vliethof wordt momenteel uitgebreid. Daarin is ruimte beschikbaar voor een Bravispunt. De nieuwbouw wordt voor de zomer van 2021 opgeleverd, rond deze periode zal Bravis daarin een Bravispunt openen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twee × 3 =