Home Nieuws Bravis ziekenhuis kiest definitief voor nieuwe locatie Bulkenaar

Bravis ziekenhuis kiest definitief voor nieuwe locatie Bulkenaar

552
0

Unaniem steunen de adviesorganen van het Bravis ziekenhuis het besluit voor de nieuwe locatie voor het ziekenhuis. Hiermee schaart de hele ziekenhuisorganisatie zich achter het besluit ziekenhuiszorg in de toekomst vanuit één locatie, centraal gelegen in de regio, aan te bieden. Zo zal als eerste fase vanaf 2025 alle spoedeisende en complexe klinische ziekenhuiszorg van het Bravis ziekenhuis worden verleend op de nieuwe locatie Bulkenaar in de gemeente Roosendaal.

De Vereniging Medische Staf, de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Adviesraad en de Cliëntenraad hebben hierover positief geadviseerd. Daarna heeft de Raad van Bestuur een definitief locatie besluit genomen wat op 19 juni 2019 is bekrachtigd door de Raad van Toezicht. Daarmee is de keuze voor Bulkenaar als de toekomstige locatie van het Bravis ziekenhuis definitief geworden.
De belangrijkste overwegingen bij de adviesorganen zijn ingegeven uit de zorg, uit de continuïteit en kwaliteit van patiëntenzorg in de toekomst. Met andere woorden: de patiënt staat centraal bij dit besluit.

Voordat het voorgenomen besluit genomen werd, is met vele partijen overlegd, wat o.a. in lijn is met de toekomstige Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).
In de gesprekken met vele direct bij de zorg betrokkenen, zoals huisartsen, collega-zorginstellingen (verpleeghuizen), ambulancetransport/RAV‘s, zorgverzekeraars, maar ook de gemeentelijke overheden uit de regio is gebleken dat deze partijen de wens om ziekenhuiszorg toekomstbestendig te maken en daarmee te kiezen voor één locatie begrijpen en onderschrijven. Echter, onvermijdelijk komt dan het punt aan de orde dat er een locatiekeuzegemaakt moet worden. Er is gestreefd om de keuze voor de nieuwe locatie zo objectief mogelijk te laten verlopen.
Diverse gesprekken hebben geleid tot een aantal aanscherpingen in de uitvoering van het besluit. Er zal nadrukkelijk sprake zijn van een stadspolikliniek in de gemeente Bergen op Zoom. Daarin zullen medisch specialisten spreekuur houden en daar zullen diagnostische mogelijkheden aanwezig zijn. Er zal met de diverse huisartsengroepen in de bevolkingskernen van de gemeenten van ons ziekenhuis gesproken worden om te komen tot mogelijkheden van anderhalvelijns zorg(spreekuur houden van de medisch specialist op gezette tijden in de groepshuisartsenpraktijken in de regio). Ook zal t.a.v. het openbaar vervoer samen met de gemeenten over de bereikbaarheid van het ziekenhuis, zeker vanuit het westelijk deel van het verzorgingsgebied, gesproken worden met de aanbieders van openbaar vervoer.

Opening nieuwbouw en sluiting huidige locaties 2025
Met de opening van de nieuwbouw in 2025 zal de huidige vestiging in Bergen op Zoom sluiten. De vestiging in Roosendaal blijft nog tot 2030 open. Dat is nog een lange tijd, daarom blijft het noodzakelijk om verbouwingen uit te voeren op beide locaties. Want wettelijke eisen, bijvoorbeeld op het gebied van patiëntenzorg en brandveiligheid, maken het noodzakelijk om ook in de tussenliggende periode kleine bouwkundige aanpassingen te blijven uitvoeren. In het jaar 2030 zal de eindsituatie bereikt zijn. Dan zal de nieuwe ziekenhuisinrichting in de regio operationeel zijn.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

twee × 5 =