Bouwgrond voor plan Kruittoren aangekocht

Op basis van de succesvolle voorverkoop van de appartementen en woningen in het bouwplan voor de Kruittoren-locatie hebben de Zeeuwse ontwikkelende aannemer Fraanje en Tholen Stad Grondexploitatie VOF op 27 maart de overeenkomst voor de aankoop van de grond getekend. Het Kruittoren-plan is een initiatief van Fraanje in samenwerking met architect H. Fierloos.

Belangrijke vervolgstap
Deze ondertekening is een belangrijke vervolgstap in de realisatie van het bouwplan. Waar het winkel- en wooncluster aan het Terreplein de succesvolle start van VesteTuin markeerde, zal het Kruittoren-plan met 22 appartementen en 7 kadewoningen aan de stadszijde voor de fraaie voltooiing van VesteTuin gaan zorgen.

Bestemmingsplanprocedure
Door de grondtransactie kan de bestemmingsplanprocedure worden vervolgd, en aan kopers duidelijkheid worden gegeven over de verdere planning van het project. Met woningkopers kunnen de koopovereenkomsten worden opgemaakt. Voor meer dan de helft van het project is inmiddels door de makelaars Neeskens en Van den Ouden met kopers een voorlopige overeenkomst gesloten. Zodra de omgevingsvergunning onherroepelijk wordt, kan een aanvang worden gemaakt met de start van de bouwactiviteiten.

Mijlpalen
De grondtransactie voor het Kruittoren-plan zorgt er samen met de afname van andere bouwkavels aan de Grindweg, Schansdijk, Noord-Oudaan en Vestetuin voor dat nu 75% van alle bouwkavels in het plan VesteTuin verkocht is. Naar verwachting zijn na dit jaar 86 van de totaal 167 geplande woningen in VesteTuin gerealiseerd. Deze mijlpalen zullen de verkoop van de resterende kavels en woningen een impuls geven, en van VesteTuin de ultieme plek maken waar jong en oud graag willen wonen, met veel groen en ruimte om te spelen, en de binnenstad en alle voorzieningen op loopafstand.

Plan-Kruittoren
VesteTuin is een ontwikkeling van Tholen Stad Grondexploitant VOF, waarin elk voor een derde deelnemen de gemeente Tholen, BPD Ontwikkeling en woningcorporatie Stadlander.
Het plan-Kruittoren is een ontwikkeling van de Zeeuwse Projectbouwmij Fraanje B.V. uit Lewedorp, naar een ontwerp van architect H. Fierloos.


Wethouder Peter Hoek (links) en de heer Han van de Velde, directeur van Aannemersbedrijf Fraanje BV, hebben de koopovereenkomst van bouwgrond voor plan Kruittoren getekend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

8 − 2 =