Bomen maken plaats voor fietspad langs Molendijk Oud-Vossemeer

De Molendijk is een belangrijke verkeersader tussen Oud-Vossemeer en Sint-Annaland. De weg is eigenlijk te bochtig en smal voor de hoeveelheid verkeer die op de weg rijdt. Echt verrassend is dat niet, als je je realiseert dat de dijk al meer dan 500 jaar oud is. De Provincie neemt maatregelen om de Molendijk veiliger te maken. Binnenkort komt er een vrij liggend fietspad langs de weg. Om ruimte te maken voor dit fietspad, laat de Provincie in de week van 26 februari enkele populieren en jonge linden rooien.

Nieuw groen
Nieuw groen komt er ook, al is dat niet direct op dezelfde plek. Omdat de dijk zo smal is, blijft er na aanleg van het fietspad niet genoeg (berm)ruimte over. Daarom plant de aannemer in maart 18 nieuwe iepen in de bebouwde kom van Oud-Vossemeer. Op deze manier wordt de bestaande bomenrij op de Molendijk doorgetrokken. Langs de Postweg (N286) komen nog eens 31 extra iepen te staan.

Wat werd er eerder gedaan?
Vorig jaar is de Molendijk bij Oud-Vossemeer veiliger ingericht. De maximumsnelheid is verlaagd naar 60km/uur. Ook kwamen er snelheidsremmers, reflectorschilden in de bochten en nieuwe belijning.

Wat volgt er nog?
Op dit moment wordt gezocht naar een aannemer om het fietspad aan te leggen. Ook vindt archeologisch onderzoek plaats, om inzicht te krijgen in hoe de dijk ontstaan is. Tot slot laat de Provincie onderzoek doen naar de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven in het werkvak. Er zijn in de Tweede Wereldoorlog namelijk op meerdere locaties dieptebommen ingegraven in de Hiksedijk. De verwachting is dat er medio maart meer duidelijkheid is over de gunning en de verdere planning.

Bron: https://www.zeeland.nl/actueel/bomen-maken-plaats-voor-fietspad-langs-molendijk-oud-vossemeer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

negen + vier =