Boa-pool Brabantse Wal en Tholen structureel per 1 januari 2018

Nu de eindevaluatie voor de pilot Boa-pool is afgelopen nemen de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen de volgende stap: de boa-pool is structureel geworden per 1 januari 2018.

Samenwerkingsafspraken
De samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten zijn formeel opgesteld in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Tevens is er een samenwerkingsconvenant om de toepassing van bevoegdheden van de boa’s op het grondgebied van de vier gemeenten juridisch te borgen. Sinds 1 januari 2018 wordt de boa-pool structureel ingezet binnen de 4 gemeenten.

Intergemeentelijk
In december 2015 hebben de colleges van de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen de opdracht gegeven om de mogelijkheden te onderzoeken voor oprichting van een intergemeentelijke samenwerking door middel van een brede boa-pool. Gemeente Bergen op Zoom vervulde hierbij de trekkersrol. Na gedegen voorbereiding is op 1 september 2016 de boa-pool Brabantse Wal daadwerkelijk van start gegaan in de vorm van een pilot. De gemeente Tholen heeft destijds besloten niet deel te nemen aan de brede boa-pool, wel aan de Drank- en Horecawet samenwerking. Onder voorbehoud van een positieve tussenevaluatie eind 2016 en eindevaluatie eind 2017 liep deze pilot tot en met 31 december 2017 in de deelnemende gemeenten. Met deze eindevaluatie wilden de gemeenten een beeld krijgen van deze samenwerking het afgelopen jaar. In het derde kwartaal van 2017 is gestart met de eindevaluatie van de pilot welke diende voor de besluitvorming over het al dan niet structureel maken van de brede boa-pool. De evaluatie is onlangs afgerond.

Resultaten eindevaluatie
Het algemene beeld van de boa-pool is op alle niveaus positief. Sommige onderdelen hebben de aandacht. Denk hierbij aan de omvang van de boa-pool in de toekomst bij een grotere vraag naar boa-capaciteit, de coördinatie en tijdsinvestering van de boa-pool en mogelijk aansluiting van andere gemeenten bij deze intergemeentelijke samenwerking. De colleges van de deelnemende gemeenten zijn tevreden over de resultaten en over de structurele samenwerking die hieruit volgt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

3 × vijf =