Bestuur en PBO van Omroep Tholen

Op maandag 27 februari 2017 is er een bijeenkomst geweest van het bestuur van Omroep Tholen tezamen met het PBO.

Doordat het die avond nog een carnavalsavond betrof waren niet alle leden van het bestuur en het PBO aanwezig, maar is er van de gelegenheid gebruik gemaakt om elkaar te ontmoeten en kennis te maken, mede omdat zowel in het bestuur als het PBO nieuwe leden zitting hebben genomen.

Wat is het PBO?

PBO staat voor ProgrammaBeleidbepalend Orgaan.

Zij bepaalt het media-aanbod van de lokale publieke media-instelling, controleert of het vastgesteld beleid wordt uitgevoerd, rapporteert aan diverse instanties en niet in de laatste plaats kan zij het bestuur van de omroep adviseren over aangelegenheden die direct verband houden met het aanbodbeleid.

Leden van het PBO vertegenwoordigen de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen en bestaat uit tenminste vijf leden die zijn afgevaardigd door organisaties/instellingen.

De PBO voor Omroep Tholen bestaat uit:

  • Brendan van der Meer: namens de kerkgenootschappen
  • Laban Hage: namens sport en recreatie
  • mevrouw Marja Dekkers: namens cultuur en kunst
  • Peter Tange: namens onderwijs
  • Paul Deurloo: namens werkgevers
  • Jac van Akkeren: namens werknemers

als notuliste van het PBO treedt op mevrouw Antonette Jansen

Het bestuur van Omroep Tholen bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • Willem Boon, ad interim voorzitter
  • Bert Niesing, penningmeester
  • Floris Langendam, secretaris
  • Marc de Jager, algemeen bestuurslid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 × 1 =