Home Nieuws Beantwoording schriftelijke vragen fractie SP inzake wijkagenten

Beantwoording schriftelijke vragen fractie SP inzake wijkagenten

769
0

Antwoorden van het college naar aanleiding van vragen van de SP fractie.

Vraag: Is het college bekend met het gegeven dat er (weer) een wijkagent minder is?
Antwoord: De gemeente is conform afspraak door de politie geïnformeerd dat een van de wijkagenten besloten heeft haar carrière elders te vervolgen. Namens onze gemeente heeft de burgemeester haar bedankt voor haar jarenlange trouwe inzet en de wijze waarop zij een bijdrage heeft geleverd aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel binnen onze gemeente. De ontstane vacature is uitgezet en belangstellende kunnen reageren.

Vraag: Onderschrijft het college het belang van de wijkagent, met name op het gebied van preventie? Indien nee, waarom niet?
Antwoord: Natuurlijk onderschrijven wij het belang. Niet alleen van de wijkagent, maar ook van voldoende blauw op straat en voldoende politiecapaciteit. Een wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn of haar werkomgeving. Dat gaat veel verder dan alleen de voor de hand liggende politietaken zoals bestrijding van criminaliteit, het reageren op meldingen en het opnemen van een proces-verbaal. De wijkagent is voor velen het aanspreekpunt in de wijk bij zorgen over en de aanpak van sociale problemen zoals overlast gevende jongeren, verwarde personen, drugsoverlast en milieudelicten. De signalen vanuit de wijken worden ook altijd besproken in het driehoeksoverleg dat elke x weken plaatsvindt.

Vraag: Is het college zich bewust van de opdracht vanuit het ministerie dat per 5.000 inwoners een wijkagent moet zijn aangesteld? Waarom is dit tot op heden niet waargemaakt?
Antwoord: Kleine nuance, het is een wettelijke norm dat er een (1) wijkagent is per 5.000 inwoners. Tholen kent ca 27000 inwoners. Het streven naar 1 wijkagent op 5000 inwoners wordt binnen het werkgebied van de gemeente behaald. Naast de algemene wijkagenten, Mark Groefsema/ Paul Gabriels/Nikky Kuis (3) en de opengevallen plek (1) acteren ook een wijkagent jeugd en een expert wijkagent binnen de gemeente Tholen. Deze laatste werken soms in de frontlinie en soms achter de schermen. Daarbij is de team gebonden wijkagent evenementen ook actief in het Thoolse.

Uw vraag geeft ons ook de gelegenheid om onze zorg uit te spreken. De verwachting is dat de komende jaren er landelijk
23.000 uitstromers zijn bij de politie. En dat terwijl de eerdere toegezegde uitbreiding van 4.500 politiemensen nog niet gerealiseerd is. Daarnaast ontstaan er “nieuwe” vormen van criminaliteit, zoals financiële fraude, cybercrime, (internationale) mensenhandel, ondermijning die andere expertise vragen en meer capaciteit. Als oplossing wordt de opleiding wordt verkort, en het werkend leren traject wordt verder geïmplementeerd. Er is een nieuwe norm dat iedereen binnen de politie geüniformeerd aan het werk is, opdat bij een incident sneller geüniformeerde mensen ter plaatse kunnen zijn.
Los daarvan, krapte op de arbeidsmarkt treft buiten het onderwijs, de ICT, de technische beroepen, de zorg en de overheid ook het politieapparaat.

Vraag: Is het college bekend met het feit dat het kabinet in september j.l. 200 miljoen heeft uitgetrokken voor extra wijkagenten?
Antwoord: Ja, daar is het college mee bekend. Er komt meer geld voor politie en boa’s in wijken beschikbaar. Zo moeten de komende jaren ruim 700 extra agenten op straat én op internet te vinden zijn, door een structurele investering van
114,5 miljoen euro. Voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) wordt op jaarbasis 25 miljoen euro aanvullend gereserveerd.

Vraag: Is het college het met de SP eens dat een wijkagent een belangrijke functie heeft in de hedendaagse samenleving
waarin ook op Tholen het risico van ondermijning aanwezig is? Indien nee, waarom niet?
Antwoord: Ja daar is het college het met de SP eens.

Vraag: Wat is er de oorzaak van dat er tot op heden, ook voor het vertrek van de wijkagent zoals genoemd in het artikel in de EB, er nog slechts 3 wijkagenten zijn en sommige Thoolse kernen géén wijkagent meer hebben?
Antwoord: Iedere kern van de gemeente Tholen heeft de beschikking over een wijkagent en daar waar een vacature ontstaat stelt de politie alles in het werk om de vacature te vervullen. De wijkagenten nemen elkaar bij vakantie/ziekte waar en ook bij een vacature wordt door de aanwezige wijkagenten waargenomen en zijn de expert, de jeugdagent en de overige leden van het basisteam Bergen op Zoom in staat om de wijkbewoners tijdens de afwezigheid op een goede wijze te woord te staan en zaken adequaat af te handelen.

Vraag: Welke stappen gaat het college ondernemen om zo spoedig mogelijk het aantal wijkagenten op het niveau te brengen dat vanuit de overheid is opgelegd?
Antwoord: Uit de politiewet, artikel 39, eerste lid, volgt dat het aantal van één wijkagent per 5000 inwoners een gemiddelde is op het niveau van de regionale eenheid. Op regionaal niveau wordt een aantal wijkagenten toegekend gerelateerd aan het inwonertal in de regionale eenheid. Zie vraag 3 voor uitleg indeling.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

vijf × 3 =