Extra geld voor bestrijding criminaliteit in Zeeland en Brabant

De overheid stelt 20,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Het geld komt uit het ondermijningsfonds, zo blijkt uit een brief van de minister van justitie aan de Tweede Kamer. Daarnaast komt er 4 miljoen euro extra voor de bestrijding van cybercriminaliteit. Deze extra investeringen zijn nodig om georganiseerde criminaliteit aan te pakken die de samenleving ondermijnt. Door de samenwerking van overheden en het bedrijfsleven moet de georganiseerde criminaliteit een slag toegebracht…

"Extra geld voor bestrijding criminaliteit in Zeeland en Brabant"

Tholen maakt zich zorgen over toekomstige verhuizing Bravis ziekenhuis

Mocht het Bravis ziekenhuis verdwijnen uit Bergen op Zoom, dan heeft dat gevolgen voor de gemeente Tholen. In 2025 wil het Bravis ziekenhuis verhuizen naar 1 locatie. De ChristenUnie is van mening dat de gemeente betrokken moet worden bij de verhuisplannen. Het zou een slechte ontwikkeling zijn als de locatie Bergen op Zoom verdwijnt. Als iemand in de gemeente Tholen dringend medische hulp nodig heeft is Roosendaal best ver weg.

"Tholen maakt zich zorgen over toekomstige verhuizing Bravis ziekenhuis"

Waterschap Scheldestromen verliest rechtszaak over zoetwaterheffing

Na een juridische procedure van 3 jaar heeft het waterschap Scheldestromen de rechtszaak over zoetwaterheffing verloren. Het waterschap is er verantwoordelijk voor dat er voldoende zoet water in de sloten zit voor boeren om het land te beregenen. Alle boeren zouden daarvoor moeten betalen ongeacht of ze daarvan gebruik maken, zo stelt het waterschap. De maatschap Geluk vond dit niet eerlijk. Het bedrijf gebruikte geen zoet water uit sloten en wilde dus geen heffing betalen.…

"Waterschap Scheldestromen verliest rechtszaak over zoetwaterheffing"

Thoolse kerken zijn het niet eens met regenboogvlag en zondagopenstelling winkels

In oktober heeft de gemeente Tholen besloten dat bepaalde winkels op zondag open mogen zijn. Ook werd een motie van de combinatiepartij PvdA/GroenLinks aangenomen om de regenboogvlag volgend jaar ook in Tholen te hijsen tijdens Comming Out Day. Een meerderheid van de Thoolse kerken zijn het niet eens met deze beslissingen. Ze vinden dat christelijke normen en waarden aan de kant geschoven zijn. De kerken deden via een brief een oproep aan de Thoolse politiek…

"Thoolse kerken zijn het niet eens met regenboogvlag en zondagopenstelling winkels"

Gemeente Tholen verstrekt aanvullende info omtrent overeenkomst met Stadlander

Eind oktober maakte de gemeente Tholen bekend dat er gegevens van huurders van woningen uitgewisseld worden tussen de gemeente en Stadlander. De gegevens worden maandelijks via een beveiligde verbinding tussen de gemeente en Stadlander uitgewisseld, voor alleen de woningen waar Stadlander eigenaar van is. Mocht je niet willen dat je gegevens uitgewisseld worden, kun je de gemeente vragen om geheimhouding. Hiervoor hoef je geen reden op te geven. Je kunt de geheimhouding ook weer stopzetten.…

"Gemeente Tholen verstrekt aanvullende info omtrent overeenkomst met Stadlander"

Tholenaren van alle Zeeuwen het meest te vinden op Marktplaats

23,7 % van de inwoners uit de gemeente Tholen was de laatste 10 maanden actief op de tweedehandssite Marktplaats. De gemeente werd daarom verkozen tot ‘Handelshoofdstad 2018 van Zeeland’. De gemeente Kapelle volgde op de voet met 23,6 %. De gemeente Reimerswaal volgt als derde met 23,3 %. Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland, die vorig jaar eerste en tweede werden, zijn nu niet meer terug te vinden in de top 3. De gemeente Baarle-Nassau was de beste…

"Tholenaren van alle Zeeuwen het meest te vinden op Marktplaats"

Nieuwe fractievoorzitter VVD Tholen bekend gemaakt

Anco Fase is aangesteld als nieuwe fractievoorzitter van de VVD. Hij volgt Henk Noteboom op, die vorige week bekend maakte dat hij zijn functie neerlegt. Na overleg binnen de partij bleek het de meest logische stap om Anco Fase te kiezen als voorzitter. Hij heeft ervaring bij de VVD en heeft al eens eerder het voorzitterschap waargenomen. Over ongeveer 2 jaar wordt bekeken of het de juiste keus is geweest om Anco Fase als voorzitter…

"Nieuwe fractievoorzitter VVD Tholen bekend gemaakt"

Gemeente Tholen bied uitgebreide ziektekostenverzekering voor lage inkomens

Mensen die een bijstandsuitkering hebben of een ander laag inkomen, kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering die de gemeente Tholen aanbied. De verzekering is opgebouwd uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Het voordeel is dat lage inkomens voor minder geld toch verzekerd zijn voor bijvoorbeeld tandartskosten. Een gedeelte van de zorgverzekering wordt door de gemeente betaalt. Mocht je interesse hebben dan is het belangrijk om je voor 13 december 2018 aan te melden.…

"Gemeente Tholen bied uitgebreide ziektekostenverzekering voor lage inkomens"

Nieuwe windmolens Sint-Maartensdijk

In de buurt van Sint-Maartensdijk zal binnenkort een start gemaakt worden met de bouw van 5 windmolens. De locaties zijn de Noordpolder en de Middellandpolder. Een deel van de opbrengst van het windpark wordt geïnvesteerd in de omgeving. Het zou gaan om een bedrag van 25000 euro per jaar. De coöperatie, die het initiatief heeft genomen om het windpark te realiseren, heeft gesproken met o.a. de ondernemersvereniging over de plannen. Een connectie met zwembad De…

"Nieuwe windmolens Sint-Maartensdijk"

Gemeente Tholen ondertekent intentieovereenkomst vrachtwagenchauffeurs

Omdat er in West-Brabant en Tholen weinig slaapplekken zijn voor vrachtwagenchauffeurs hebben 18 Brabantse gemeenten en de gemeente Tholen het besluit genomen om de intentieverklaring ‘Vrachtwagenparkeren regio West-Brabant’ te tekenen. In de verklaring is opgenomen dat er binnen 2 jaar meer parkeervoorzieningen moeten komen bij de A16-A17 en de A4-A58. Nog voor het eind van het jaar zal er overleg plaatsvinden met de minister van Verkeer en Waterstaat over een plan van aanpak. Het plan…

"Gemeente Tholen ondertekent intentieovereenkomst vrachtwagenchauffeurs"