Op 4 oktober hebben de fracties van VVD en CDA vragen gesteld aan het college inzake de leegstaande schoolgebouwen aan de Zoekweg.
Het college heeft deze thans beantwoord.

1. Wat zijn de ruimtelijke plannen voor de voormalige schoolgebouwen aan de Molenvlietsedijk te Tholen?
A: In het bestemmingsplan Masterplan Tholen is deze locatie als ‘Sport’ bestemd (t.b.v. 3e wedstrijdveld voor VV Tholense Boys)

2. Is het juist dat er voorzien wordt in een volwaardige derde voetbalveld voor de Tholense Boys? Of zijn er inmiddels andere plannen zoals woningbouw?
A: Het Masterplan Tholen voorziet in een volwaardig 3e wedstrijdveld voor de Tholense Boys op de locatie van de voormalige schoolgebouwen aan de Molenvlietsedijk te Tholen. Er zijn geen plannen voor woningbouw op deze locatie. Wel onderzoeken we samen met het Calvijn College of renovatie technisch mogelijk is. Wanneer blijkt dat dit technisch niet mogelijk is en nieuwbouw als optie onderzocht moet worden, zal integraal opnieuw naar de locatie van de voormalige schoolgebouwen gekeken worden. Daarbij speelt ook een rol de behoefte aan meer parkeervakken ten behoeve van de zorgaanbieders in de Vliethof en bezoekers van het centrum (in combinatie met een mobiliteitshub).

3. Is het college er mee bekend dat er nu al vernielingen plaats vinden?
A: Het is ons bekend dat er enkele ruiten zijn ingeslagen. Dit incident heeft plaatsgevonden vóórdat de gebouwen in beheer zijn gegeven bij de Vastgoedbeschermer.

4. Is het college het met de fracties van het CDA en de VVD eens dat dit leidt tot verloedering en daarmee een aantasting is van de kwaliteit van de openbare ruimte?
A: Om verloedering en vernielingen te voorkomen beheert de Vastgoedbeschermer voor ons te panden. Het beheer is gestart op de dag dat de scholen hun sleutels hebben ingeleverd. De gebouwen worden op cruciale plekken bewoond. De Vastgoedbeschermer voert maandelijks inspecties uit.

5. Voor welke periode is er een huurovereenkomst aangegaan voor anti-kraak bewoning?
A: De Vastgoedbeschermer sluit geen huurovereenkomsten met de bewoners maar gebruiksovereenkomsten. Hiervoor geldt slechts
een opzegtermijn van 1 maand.

6. Wanneer is de sloop van alle drie de panden voorzien?
A: De sloop voorzien wij in het 2e kwartaal van 2022.

Vorig artikelEerste Thoolse jeugdambassadeur van Schoon
Volgend artikelGemeentesecretaris Jan Fraanje te gast

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in