Home Nieuws Afsplitsing van PVV Tholen – Lijst Bosch

Afsplitsing van PVV Tholen – Lijst Bosch

931
0

Op 3 september 2021 maakte Vincent Bosch bekend dat hij zich met onmiddellijke ingang afsplitst van de PVV-fractie Tholen en verdergaat onder de naam Lijst Bosch.

Recent is hem meegedeeld dat de PVV op Tholen niet door zal gaan. Dit besluit is door de landelijke PVV genomen zonder daarin de lokale fractie te betrekken, noch te kennen. In 2018 is beloofd dat de gemeenteraadsfracties autonoom zouden opereren. Hoewel het opereren inderdaad autonoom geschiedde, kan men zich afvragen hoe autonoom je bent, als je niet eens kunt (mee)beslissen over het voortbestaan van de fractie. Daarbij is met deze gang van zaken miskend hoe hard er de afgelopen jaren is gewerkt en inzet is getoond. Dit is
het zoveelste gebrek aan rugdekking. Echter, het besluit om onder eigen naam verder te gaan, is niet om deze reden genomen.

Toen hij zichzelf kandideerde voor de PVV, meende hij ruimte te zien voor een gematigdere visie binnen de provinciale afdeling. Deze gematigde visie is vervolgens door vertaald naar de lokale gemeenteraadsfracties. De afgelopen jaren hebben een beeld getoond waar deze
ruimte zijns inziens is verdwenen en juist plaats heeft gemaakt voor het nóg nadrukkelijker etaleren van standpunten waarin hij zichzelf niet herkent. Ook de toon van het debat is een toon waarmee hij niet langer geassocieerd wenst te worden. Binnen Zeeland trachten wij
bruggen te slaan en waar mogelijk de samenwerking met andere fracties te zoeken. Die insteek staat zijns inziens haaks op de houding die elders wordt tentoongesteld.

De aantrekkelijkheid van de PVV op regionaal en lokaal niveau was de mogelijkheid om zelf het verkiezingsprogramma op te stellen, daaraan naar eigen inzicht invulling te geven en nadruk te leggen op issues die lokaal spelen. De wijze waarop vervolgens achteraf wordt
afgerekend zonder enige vorm van overleg, bevestigt nogmaals het gevoelen dat voor een gematigd standpunt en deze constructieve opstelling niet (langer) plaats is binnen de PVV.

Ondanks dat hij zichzelf afsplitst van de PVV, is hij de partij dankbaar voor de kansen die hem zijn geboden om ervaring op te doen in het reilen en zeilen van het decentraal bestuur. Het debat aangaan met anderen, is en blijft een mooi en bovenal groot goed van de Nederlandse democratie. Hij hoopt tot op heden met name de jongeren te hebben aangespoord zich politiek te engageren. Tot aan de komende verkiezingen zal hij zich onder andere daarvoor blijven inzetten, zij het nu onder eigen vlag.

Vanuit de fractie van de VVD komt het volgende aanvullende bericht:
De heer Vaders is vier jaar geleden met voorkeurstemmen gekozen tot lid van de Raad van de gemeente Tholen. Dit was als lid van de PVV.
Deze vier jaar is gebleken dat de heer Vaders zich bestuurlijk verantwoordelijk opstelt. Ook blijken zijn persoonlijke politieke opvattingen, zeker op gemeentelijke dossiers, dicht tegen die van de VVD fractie Tholen aan te liggen, danwel hetzelfde te zijn.
De heer Vaders is zojuist aangesloten bij de VVD fractie Tholen. De burgemeester, wethouders en raadsleden zijn reeds hierover geïnformeerd.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in