Actualisatie Visie op Wonen en Leven 2030

Uitdaging regionale woningmarkt aangaan met lokaal maatwerk

De woningcorporaties werkzaam in West-Brabant, Tholen en de Bevelanden hebben hun Visie op Wonen en Leven 2030 geactualiseerd. In deze visie verwoorden de woningcorporaties Woonkwartier, AlleeWonen, Stadlander, Woningstichting Woensdrecht, R&B Wonen en RWS Goes hun gezamenlijke analyse van de regio West-Brabant, Tholen en de Bevelanden als woon- en leefregio én een realistische aanpak van de problemen die op deze terreinen spelen.

Manifest

De woningcorporaties roepen de gemeenten waarin zij werkzaam zijn in een manifest op om samen tot een regionale aanpak te komen. ‘We moeten niet blijven steken in een aanpak per corporatie en gemeente, maar samenwerken en ons beleid afstemmen. Het is nu zaak om het beleid te verbreden en aan te scherpen. Dat biedt veel meer kansen om de uitdagingen met lokaal maatwerk op de regionale woningmarkt aan te gaan’, luidt de boodschap.

Actualisatie woonmarktonderzoek

Uit de actualisatie van het woonmarktonderzoek blijkt dat de woningmarkt in West-Brabant, Tholen en de Bevelanden zich in 2030 kenmerkt door een afnemende behoefte aan sociale huurwoningen en een stabilisatie van ‘goedkope scheefheid’. Het zullen vooral kleine één- en tweepersoonshuishoudens zijn die huren. Kinderen verlaten het ouderlijk huis en het aantal huishoudens met een zogenoemd ‘leeg nest’ neemt toe. De vraag naar aanpasbare en gelijkvloerse woningen zal stijgen omdat de regio vergrijst en de oudere mensen eventueel met ondersteuning langer zelfstandig blijven wonen. Een groot deel van de mensen die pensioengerechtigd worden en waarvan het besteedbaar inkomen daardoor daalt, woont nu in een koopwoning. Zij zullen bij pensionering niet gaan verhuizen naar een huurwoning.

Samen optrekken met gemeenten

De woningcorporaties vernieuwen daarom wat verouderd is en voegen aan de woningvoorraad slechts toe wat ontbreekt. Ze kiezen daarbij vooral voor bestaand bebouwd gebied. Van de gemeenten vragen zij ook voor de koopmarkt de woningbouwprogrammering en grondpolitiek op deze werkelijkheid af te stemmen. Daarnaast vragen de corporaties aandacht van de gemeenten voor de groep middeninkomens om te voorkomen dat deze groep tussen wal en schip valt. Voor de woningcorporaties is het van belang in de gaten te houden dat het aantal huurwoningen met een lage huurprijs voldoende is omdat het aantal kleine huishoudens binnen de primaire sociale doelgroep zal toenemen.

Over de Visie op Wonen en Leven in West-Brabant, Tholen en Bevelanden 2030

De eerste visie uit 2009 had betrekking op de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht. In 2013 is de visie geactualiseerd en uitgebreid met de gemeenten Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Roosendaal. De afgelopen jaren zijn de woningmarkt en de beleidsmatige context opnieuw veranderd. Het is van groot belang dat de visie levend wordt gehouden. Bij deze nieuwe geactualiseerde visie is tevens opnieuw een regio aangehaakt en wordt ook de situatie in de gemeenten Noord-Beveland, Goes, Borsele, Kapelle en Reimerswaal in beeld gebracht.

Het manifest ‘Wonen met toekomst’ is te vinden op de website: www.visiewoningmarkt2030.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

dertien − 1 =