Home Nieuws Schriftelijke vragen CU inzake afsluiting Tholensebrug

Schriftelijke vragen CU inzake afsluiting Tholensebrug

575
0

De fractie van de ChristenUnie heeft vragen gesteld aan het college omtrent de langdurige sluiting van de Tholensebrug.

Rijkswaterstaat meldt dat, als gevolg van onderhouds-werkzaamheden aan de Thoolse brug, autoverkeer geen gebruik kan maken van de brug vanaf 7 maart 09:00 uur tot en met 31 maart 2022.
Deze voorgenomen sluiting heeft grote impact op de inwoners van alle kernen op Tholen en de Thoolse economie.

  1. Waarom wordt de brug voor zo’n lange periode gesloten en wordt niet gekozen om het onderhoudswerk ook in de avond en nacht doorgang te laten vinden.
  2. Heeft het college inspraak gehad in de voorgenomen afsluiting voor het autoverkeer door Rijkswaterstaat?
  3. Zo ja, zijn er alternatieven besproken, bijvoorbeeld gedeeltelijk openhouden door smallere rijstroken of via een verkeersregelinstallatie, dan wel een alternatieve verkeersafwikkeling via de langzaam-verkeerweg, of een combinatie daarvan?
  4. Is het college het met onze fractie eens dat bijna 4 weken erg lang is en is zij bereid om in samenspraak met Rijkswaterstaat te kijken naar alternatieven die minder drastische gevolgen hebben dan de plannen die nu voorliggen?

De fractie heeft vandaag 23 februari aanvullende vragen gesteld als gevolg van vele reacties uit onder meer het Thoolse bedrijfsleven die grote schade verwachten als gevolg van de wekenlange afsluiting.

In vervolg op onze eerdere vragen en gezien de termijn waarop de afsluiting gepland is, vraagt onze fractie het college om, in deze bijzondere situatie, de gestelde vragen, in afwijking van de
gebruikelijke afdoeningstermijn, binnen één week te
beantwoorden.
Daarbij vernemen we graag welke stappen het college
onderneemt in de richting van de opdrachtgever
(Rijkswaterstaat).
Daarnaast vragen we nadrukkelijke aandacht van het college
voor het communicatieaspect via de opdrachtgever en/of de
gemeente. Naar het lijkt vernemen we op dit moment alleen
berichtgeving via de media.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

acht − vier =