Home Herdenking Watersnoodramp

Herdenking Watersnoodramp

Op deze pagina kunt u alle berichten vinden die betrekking hebben op de diverse momenten van herdenking van de Watersnoodramp 1953.


Herdenking Watersnoodramp Gemeente Tholen

Op 1 februari 2023 is het 70 jaar geleden dat ons land en onze gemeente getroffen werd door de Watersnoodramp. Nu, 70 jaar na dato, staat het gemeentebestuur hier bij stil. Om die reden organiseert het gemeentebestuur een tweetal herdenkingsbijeenkomsten op 1 februari 2023. Eén in Stavenisse en één in Sint Philipsland. Voorafgaand aan beide herdenkingsbijeenkomsten vindt een stille tocht plaats. De programma’s kunt u vinden op onze website (https://www.tholen.nl/actueel/nieuws-en-actualiteiten/herdenkingen-watersnoodramp-2023)

Herdenkingsbijeenkomst(en) bijwonen?
Het gemeentebestuur heeft voor het bijwonen van de beide herdenkingsbijeenkomsten uitnodigingen verstuurd. Daarnaast biedt het gemeentebestuur ook overige belangstellenden uit de gemeente de gelegenheid de bijeenkomst(en) bij te wonen.

Kranslegging
Zowel na de bijeenkomst in Stavenisse als in Sint Philipsland is er een kranslegging. Wilt u een krans of bloemstuk leggen, kunt u dit aangeven bij de gemeente. Het kransleggen vindt op afroep plaats. Hiervoor kunt u zich vooraf opgeven via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.

Als u er geen behoefte aan heeft om tijdens het officiële gedeelte een krans of bloemstuk te leggen, is hier na het officiële gedeelte de gelegenheid voor.

Radio en televisie
Via Omroep Tholen kunt u beide herdenkingsbijeenkomsten live volgen op radio en televisie.

Aanmelden
Wilt u de herdenkingsbijeenkomst bij wonen of een krans/bloemstuk leggen? Dan kunt dit aangeven bij de gemeente via bestuurssecretariaat@tholen.nl of telefonisch via 0166 – 668330.


Samenkomst watersnoodramp en nood der tijden

Op woensdagavond 1 februari 2023 is het precies 70 jaar geleden dat Nederland en zeker Zeeland in het hart werd getroffen door de watersnoodramp. De catastrofe eiste vele slachtoffers, ook op ons eiland. Stavenisse verloor zelfs 10% van heer bevolking, deze gebeurtenis haf een enorme impact op onze bevolking, nog maar zo kort na de Tweede Wereldoorlog.

Ook nu leven we in roerige tijden. Toekomstige rampen zijn verre van uitgesloten en het wereldgebeuren lijkt op een onstuimige, stormachtige zee (Ps 46:4, 93:3-4, 126:4).

Omwille van de watersnoodramp van toen en de nood der tijden van nu, zal er op woensdag 1 februari 2023 van 19.30 tot 21.00 uur een samenkomst zijn in de hervormde dorpskerk te Poortvliet. Meer informatie vind u in de Kerkbode.


Lezing Watersnoodmuseum

Gastspreker is Ria Geluk. Zij is o.a. vrijwilligster bij het Watersnoodmuseum.

Haar verhaal/lezing zal gaan over de Watersnood van 1953 in het cultuur-historisch beeld van ons land; de Ramp op 1 februari vanuit haar eigen ervaring en 70 jaar herdenking; waar staan we nu en hebben we een beeld van de toekomst………

Datum: Woensdag 25 januari 2023
Aanvangstijd: 19.30 uur.
Plaats: Kunstkamer Holland Huis, Laban Deurloostraat 28, Scherpenisse
Toegang: Leden Vrijzinnige geloofsgemeenschap Tholen en Leden & Vrienden van de Kunstkamer: € 5 (exclusief consumpties)
Overigen: €7.50 (exclusief consumpties)


Expositie over kunst rondom de Watersnoodramp

Vanaf zaterdag 14 januari t/m zaterdag 4 maart is er in Streekmuseum de Meestoof een speciale expositie over kunst rondom de Watersnoodramp.

Schilderijen, etsen, tekeningen die gemaakt zijn naar aanleiding van de watersnood in 1953 of ter herdenking van de watersnood worden tentoongesteld. De werken komen uit de eigen collectie, van andere musea en particulier bezit.

De herinnering aan ramp van 1953 is op vele manieren vastgelegd. Boekwerken, filmbeelden, fotografie, schilderijen, tekeningen en ook monumentale kunstwerken. Streekmuseum de Meestoof wil 70 jaar na de ramp van 1953 herdenken met een speciale kunstexpositie.

Uit eigen collectie tonen we een aantal schilderijen, etsen en zeefdrukken van o.a. Jack Overhoff (Amsterdam, later VS en Duitsland), Pieter Kooistra die met de helikopter mee vloog over het rampgebied en Jan Baartmans (Bergen op Zoom). Baartmans schilderende twee schilderijen met Stavenisse als onderwerp. Ze werden verkocht voor 150 gulden. De gehele opbrengst ging naar het Nationale Rampenfonds. Veel kunstenaars uit binnen- en buitenland leverden een kunstwerk in voor een kunstveiling ten behoeve van het net opgerichte Nationaal Rampenfonds. De veiling bracht destijds meer dan 35.000 gulden op.

Sjaak Jasperse, handswerkman, legde zijn herinneringen rondom de Ramp vast in modern vormgegeven penningen van metaal. Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk gaf 12 van deze kunstwerkjes in bruikleen aan Museum de Meestoof.

De leestafel in het museum is dit keer gevuld met kranten, tijdschriften, boeken en fotoalbums uit 1953. Ga zitten met een kop koffie en lees hoe dit vreselijke bericht de wereld overging.

En natuurlijk is de Noorse geschenkwoning bij het museum ook te bezoeken. Deze woning uit 1953 is geheel ingericht in de stijl van de jaren 50.

De speciale Watersnoodexpositie is te bezoeken vanaf 14 januari tot / met 4 maart op woensdagmiddag en zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

Er geldt een verlaagde entreeprijs van €5,00 voor volwassenen en €2,00 voor kinderen tot 13 jaar; uiteraard is de toegang voor leden van de Meestoof gratis.

Gered! – Sjaak Jasperse
Panorama
Penningen watersnood
PZEM medewerkers – Pieter Kooistra
Stavenisse – Jan Baartmans
Vluchten- Jack Overhoff

The Flood Requiem 1953

Zaterdag 4 februari 2023 vindt om 20.00 uur o.l.v. Douwe Eisenga plaats in het Atrium van het Gemeentehuis, Hof van Tholen 2, Tholen.

Verdere medewerking van mezzosopraan Helena van Heel, Zeeuws Concertkoor, Vocaal Ensemble Cantare, TY Zeeuws Kamerorkest en dirigent Pim Overduin.

Entree €20

Info & Kaartverkoop: www.thefloodrequiem1953.nl


Hanna Fase Schot uit Sint-Annaland

stuurde ons onderstaand gedicht en de bijbehorende vraag die zij gesteld heeft is: “Wij zijn al ons hele leven bezig om te achterhalen waar dit gedicht toen in stond in welk tijdschrift en wie het heeft geschreven?”

De ramp 1953
Weer bogen de bomen eerbiedig hun kruin.
Weer spatte het schuim over dijken en duin.
Weer raasde een vliegende storm over ’t land.
Weer beukten de golven ’t geteisterde strand.
Weer gingen gedachten, gebeden naar zee.
Weer leefden er honderden, duizenden mee.
Weer waren de machtigste schepen in nood.
Weer vochten de mannen op leven en dood.
Weer wachten de vrouwen met angst in hun hart.
Weer was in de huizen ellende en smart.
Weer knoopten de helden hun oliejas dicht.
Weer deden de moedige mannen hun plicht.
Weer wisten wij goed wat een zeevolk wij zijn.
Zo krachtig, zo moedig, zo groot en zo klein.

Oh zee is uw kleur niet zeegroen ’t allermeest ?
Is groen niet de kleur van de hoop steeds geweest ?
Oh zee, gij zijt dikwijls zo vriendelijk blauw.
Is dat niet van oudsher de kleur van de trouw ?
Waar blijft nu de hoop en waar blijft nu de trouw.
Hoe vaak brengt ge toch weer verraad ramp en rouw ?
Waarom eist ge telkens op woedende toon.
De vader, de moeder, de dochter, de zoon ?
Oh, wrede en wondere woelige zee.
Gij zijt niet tevreden met één of met twee,
bij tientallen neemt gij de mensen van ’t land.
En honderden staan er verstard aan het strand.
Gij brengt ons veel vreugde, gij brengt ons veel nood,
waarom nu ineens weer verraad in het groot ?
Vandaag zijt ge rustig en vredig en mooi,
en morgen bespringt ge genadeloos uw prooi
en weer een dag later bij al het verdriet
zingt gij weer uw eeuwige lokkende lied.

Als ik zo zit na te denken over wat er is geschied.
Als je buiten om je henen vaag ’t begin der lente ziet.
Als het beeld van de verschrikking gaandeweg verflauwt, verbleekt.
De natuur weer vol belofte van een nieuwe opbouw spreekt.
Neemt de fantasie je telkens naar de grijze oudheid mee.
Naar de strijd door vele eeuwen met de mysterieuze zee.
’t Land werd aan die zee ontworsteld, juist in deez verwarde tijd.
In een nimmer uitgestreden felle ongelijke strijd.
Als dat land zo zwaar verkregen, werd bebouwd en werd bewoond.
Als de jarenlange arbeid door de mensen werd beloond.
Als de bomen bloesems droegen, zang der vogelen werd gehoord.
Als de zoete vruchten rijpten, waar men zo voor had gewerkt.
Men de mooie nieuwe vesten zwaar met dijken had versterkt.
Kwam op haar beurt steeds de zee weer onverhoeds en onverwacht.
En sloeg geen genade kennend toe, met onweerstaanbare kracht.
En ze nam in een paar uren ’t resultaat van jaren mee.
Waar de gouden halmen golfden, woedde dan een golvende zee.
Even stond de mens verslagen, even was hij van zijn stuk.
Stond hij stom en stil te staren naar ’t verbrijzelde geluk.
Maar dan ging zijn hoofd naar boven, hij beruste in zijn lot.
Want wie gelooft, weet te berusten in de wijze wil van God.

En zo is de mens weer telkens moedig aan het werk gegaan.
Zo is “Luctor et Emergo”, Zeelands wapenspreuk ontstaan.
En zo zal het altijd blijven, tot in ’t eindeloos verschiet.
Nederland zal offers brengen, maar versagen zal het niet.
Als ik zo zit na te denken over dit rampspoedig feit.
Aan het grote aantal mensen dat naar geest en lichaam lijdt.
Aan de doden en de zieken en nog veel meer menselijk wee.
Aan de doodstrijd en het lijden van het omgekomen vee.
En aan de miljoenen schade en op velerlei gebied.
Vraag je zachtjes aan jezelven : waarom is dat nu geschied ?
Op die vraag krijgt niemand antwoord, niemand die het ons vertelt.
’t Is een vraag ofschoon heel menselijk, niet door mensen mag gesteld
Verder denk je, verder peins je, eensklaps concludeert.
‘k Heb door deze grote rampspoed toch wat moois en goeds geleerd.
Werden wij soms niet getroffen ondanks alle narigheid.
Door die grote demonstratie, Neerlands solidariteit.
Wij, die doorgaans zo verdeeld zo verdeeld zijn, hadden allen slechts één doel.
Een gezin vol eensgezindheid en saamhorigheidsgevoel.

Was de hulporganisatie niet een groot spontaan succes.
Zag men in bedreigd gebied niet Koningin en Kroonprinses ?
Was niet moeder Wilhelmina op ’t gevaarlijkst punt present ?
Zij stond in loop der jaren goed met watersnood bekend.
Mag aan onze radio niet dankbaar een salut gebracht.
Waren militair en burger niet in touw bij dag en nacht ?
Stond ons hele vaderland niet met zijn vriendelijk gebaar.
Met zijn geld en goede gaven voor zijn medemensen klaar ?
Kwamen niet van heinde en verre over wereldzee en grens ?
Hulp en steun in alle vormen echt bedoeld van mens tot mens.
Geeft ons dat niet veel te denken, juist in deez verwarde tijd.
Geeft ons dat niet meet vertrouwen in der mensen menselijkheid ?
Neerland gaat weer aan de arbeid, Neerland zegt traditie trouw :.
‘k Heb met man en macht gestreden, ‘k heb verloren maar ik bouw.
‘k Bouw m’n huis op de ruines, want ik geloof en ik vertrouw.
Ik heb energie en wilskracht, ik wil leven dus ik bouw.
Waar nu troostloos watervlak is, wappert straks weer ’t rood-wit-blauw.
Ik tart zee orkaan en springvloed, ik ben Neerland dus ik bouw !

Dit gedicht komt uit een bepaald tijdschrift uit 1953 opgemaakt over de watersnoodramp van 1 februari 1953.
Hanna’s vraag: Wie is de auteur en in welk tijdschrift stond dit ??


Herdenkingsbijeenkomst ramp 1953 – Stavenisse

Op 1 februari is het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond. Watersnoodhuis Stavenisse staat stil bij deze gebeurtenis met de ‘Week van de Herdenking’. Het informatiecentrum zal de gehele herdenkingsweek geopend zijn.

Watersnoodhuis Stavenisse zal in 2023 voor het 9de jaar op rij de deuren van het informatiecentrum weer openen. Vanwege de 70 jarige herdenking van de watersnoodramp is het Watersnoodhuis dit jaar een week in de winterperiode geopend. Tijdens de ramp in 1953 kwamen er meer dan 160 mensen om het leven op Tholen en Sint Philipsland.

Openingstijden Watersnoodhuis
Vanaf maandag 30 januari t/m zaterdag 4 februari bent u dagelijks tussen 14:00 en 16:30 welkom, reserveren is niet nodig. Na de ‘week van de herdenking’ zal het Watersnoodhuis sluiten en de deuren weer openen in mei 2023, zoals gebruikelijk.

Herdenkingsdienst met kranslegging
Op woensdag 1 februari is er een herdenkingsplechtigheid in de Hervormde Kerk. Om 9:30 uur is de aanvang voor de genodigden in dorpshuis de Stove. Om 10:00 uur is er een stille tocht vanaf de Stove naar de Hervormde Kerk.

De plechtigheid begint om 10:30 uur in de Hervormde Kerk, de kerk is geopend vanaf 10:15 uur. Op het programma staat onder andere een toespraak van burgemeester M.L.P. Sijbers, het persoonlijke verhaal van Koos Hage en een gedicht van Veerle Roozemond. U bent van harte uitgenodigd om de plechtigheid en de kranslegging bij te wonen, aanmelden kan via bestuurssecretariaat@tholen.nl of telefonisch via 0166 – 668330.

Om 12:00 uur zal de kranslegging plaatsvinden op het Van der Leck de Clercqplein. Het volledige programma van de herdenkingsbijeenkomst is te vinden op Tholen.nl.


Winterlezing Heemkundekring Stad en Lande van Tholen

Het programma van deze winterlezing met als thema ‘Wat gebeurde er op 1 februari 1953 in de gemeente Tholen’ van de Heemkundekring Stad en Lande van Tholen.

Kees Slager vertelt hoe slecht men was voorbereid in geval van een extreem hoge waterstand.
In een documentairefilm vertelt Bram Stoutjesdijk hoe hij zelf de rampnacht en de dagen daarna heeft ervaren. Hierna is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Flip de Rijke laat zien en vertelt over bijkomende oorzaken van deze catastrofe.
Kees Slager is oud journalist en heeft veel gepubliceerd, o.a. ‘De ramp, een reconstructie’ (1992) en Watersnood (2010).
Bram Stoutjesdijk heeft de ramp aan den lijve ondervonden en heeft zichzelf op een bijzondere manier in veiligheid kunnen brengen.
Flip de Rijke is de grote animator van het Watersnoodhuis in Stavenisse, mede door zijn speurwerk en het verzamelen van heel veel relevante informatie, is het museum zeer breed gedocumenteerd.

Datum: donderdag 16 februari 2023
Plaats: De Stove, Stoofdijk, 4696 BR Stavenisse
Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur
Parkeren is mogelijk aan de haven

Toegang gratis voor leden en niet leden
Bij binnenkomst en in de pauze is er koffie/thee voor alle bezoekers.


Expositie Water Landt vanaf woensdag 1 februari 2023 in het Mauritshuis in Willemstad

Water Landt gaat over de strijd met het water, over het beschermen van alles wat voor ons van waarde is en over het meebewegen als het klimaat daartoe aanleiding geeft.

De expositie grijpt terug naar het verleden toen 70 jaar geleden de Watersnoodramp een verwoesting achterliet in West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Hulp kwam op gang en bracht ons geschenkwoningen om de ontheemde inwoners te huisvesten.

De ramp plaatste ons toen voor een immense opgave. Waar moet je beginnen? De expositie stelt nu dezelfde vraag: Wat kunnen we zelf doen, nu het klimaat verandert?

De expositie start op 1 februari in het Mauritshuis in Willemstad en zal daarna rondreizen in het Waterpoort gebied. De expositie is een initiatief van Waterpoort en de productie is in handen van Fort Producties.

De reizende expositie is in de volgende gemeentes te bezichtigen:

  • 1 februari t/m 15 maart Moerdijk in het Mauritshuis te Willemstad
  • 16 maart t/m 30 april Tholen, locatie volgt
  • 1 mei t/m 15 juni Steenbergen, locatie volgt
  • Na de zomer: Goeree Overflakkee gedurende zes weken, locatie volgt

KRO-NCRV herdenkt Watersnoodramp tijdens speciale radio-uitzending Volgspot

In de nacht van 31 januari op 1 februari is het exact zeventig jaar geleden dat Nederland werd getroffen door de Watersnoodramp in 1953. Het KRO-NCRV-radioprogramma Volgspot staat stil bij de grootste natuurramp die ons land in de afgelopen eeuwen heeft gekend. Op dinsdagavond 31 januari zendt het NPO Radio 5 programma live uit om 20.00 uur vanuit het Watersnoodmuseum in Ouwekerk, Zeeland.

In 1953 keer het water zich tegen ons land. Dijken breken, grote delen van Zeeland komen onder water te staan en mensen verliezen de strijd tegen het water. Nu, precies zeventig jaar later, wordt er teruggeblikt op deze ramp in het KRO-NCRV-programma Volgspot. Op dinsdagavond 31 januari komt het radioprogramma live vanuit het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Niet alleen wordt er teruggekeken naar het verleden, maar ook met een blik naar de toekomst. Er moet worden voorkomen dat de geschiedenis zich gaat herhalen en dat kan maar op één manier: met alle kracht proberen de opwarming van de aarde en daarmee de stijging van de zeespiegel tegen te gaan.

Zeeuwse makers Laurens Joensen, Broeder Dieleman, Maxim Ventulé, Maurits Fondse en Britta Maria presenteren tijdens de uitzending van Volgspot een nieuw nummer dat terugkijkt en herdenkt aan de ramp. Een lied dat ons bewust maakt van onze eigen kwetsbaarheid, want ook na zeventig jaar kan de kracht van het water opnieuw vernietigend zijn.

Podcast Toen Was Ik Twaalf
In de tweede aflevering van het tweede seizoen van de familiepodcast Toen Was Ik Twaalf wordt het waargebeurde verhaal verteld over Mina. Stel je voor, je gaat lekker op tijd naar bed want morgen moet je weer naar school. Net als altijd. Maar dan breken opeens de dijken door, terwijl je ligt te slapen. In het Zeeuwse dorp Nieuwerkerk waar Mina woont, wordt rond zes uur ’s morgens hard op de deur gebonkt. Het water komt eraan! Klim de daken op! In de aflevering hoor je het spannende verhaal van de Watersnoodramp van 1953, verteld door iemand die het heeft meegemaakt: Mina Verton-Kooijman. Luister de podcast hier.

Meer informatie over de radio-uitzending is hier te vinden.

Volgspot, dinsdag 31 januari tussen 20.00 en 22.00 uur bij KRO-NCRV op NPO Radio 5. Luister via DAB+ en de NPO Radio 5 app of kom langs in het Watersnoodmuseum. Aanmelden kan via Volgspot@kro-ncrv.nl.